Transkribering av inspelat material


Allt du behöver veta om Transkribering.nu på en minut.


Vi på Transkribering.nu arbetar med att transkribera alla typer av inspelat material.

PrisTill ett fast pris på 1 700 kronor per ljudtimme erbjuder vi snabb och säker transkription med hög kvalitet. Normalt levererar vi transkriptionen till dig inom en vecka – även stora volymer. Mot ett tillägg levererar vi ännu snabbare. Vi transkriberar även inspelningar på engelska. Läs mer om transkriberingstjänsten.

Vad tycker kunderna?

“I min forskning behöver jag en prisvärd transkriberingstjänst med hög sekretess och snabb leverans. Transkribering.nu svarar mycket väl upp till detta och är därför mitt självklara val.”

Jörgen Sparf,
Filosofie doktor i sociologi, Mittuniversitetet.

2016-12-05T13:39:38+00:00

Jörgen Sparf,
Filosofie doktor i sociologi, Mittuniversitetet.

“I min forskning behöver jag en prisvärd transkriberingstjänst med hög sekretess och snabb leverans. Transkribering.nu svarar mycket väl upp till detta och är därför mitt självklara val.”
”Den empiriska delen av avhandlingsarbetet kan vara väldigt tidskrävande emellanåt. Jag hade turen att bli rekommenderad att kontakta Transkribering.nu och är väldigt imponerad av det professionella och trevliga bemötandet, den höga kvaliteten på transkriberingarna och er snabba process. Jag skulle inte tveka en sekund att rekommendera er vidare. Tack för gott samarbete!”

Despina Christoforidou,
Universitetsadjunkt och forskarstudent, Lunds universitet.

2016-12-05T13:38:09+00:00

Despina Christoforidou,
Universitetsadjunkt och forskarstudent, Lunds universitet.

”Den empiriska delen av avhandlingsarbetet kan vara väldigt tidskrävande emellanåt. Jag hade turen att bli rekommenderad att kontakta Transkribering.nu och är väldigt imponerad av det professionella och trevliga bemötandet, den höga kvaliteten på transkriberingarna och er snabba process. Jag skulle inte tveka en sekund att rekommendera er vidare. Tack för gott samarbete!”
"Vi har fått hjälp från Transkribering.nu i olika forskningsprojekt. De är alltid noggranna, levererar alltid det transkriberade materialet i god tid och med bra kvalitet. Jag rekommenderar varmt dem till mina kollegor."

Alireza Behtoui,
docent i sociologi och verksam vid Södertörn Högskola och Stockholms universitet.

2016-12-05T13:41:09+00:00

Alireza Behtoui,
docent i sociologi och verksam vid Södertörn Högskola och Stockholms universitet.

"Vi har fått hjälp från Transkribering.nu i olika forskningsprojekt. De är alltid noggranna, levererar alltid det transkriberade materialet i god tid och med bra kvalitet. Jag rekommenderar varmt dem till mina kollegor."
”Transkribering.nu har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta nära forskningsprojekt och vet vad forskare behöver. Organisationens arbete präglas av kvalitet, snabbhet och ett högt värde i relation till pris. Jag rekommenderar varmt Transkribering.nu till mina kollegor.”

Ola Segnestam Larsson,
Forskare och lektor vid Ersta Sköndal högskola och Stockholms universitet.

2016-12-05T13:35:57+00:00

Ola Segnestam Larsson,
Forskare och lektor vid Ersta Sköndal högskola och Stockholms universitet.

”Transkribering.nu har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta nära forskningsprojekt och vet vad forskare behöver. Organisationens arbete präglas av kvalitet, snabbhet och ett högt värde i relation till pris. Jag rekommenderar varmt Transkribering.nu till mina kollegor.”

Kundnöjdhet

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår kundnöjdhet. Klicka här för att läsa mer om vår återkommande kundnöjdhetsundersökning.

Låna diktafonDiktafonen Olympus DM-650

Saknar du egen inspelningsutrustning får du gärna låna diktafonen Olympus DM-650 av oss. Kunder i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala kan hämta diktafonen på plats.

Bli kund

Är du i behov av transkribering? Vi hjälper dig att transkribera alla typer av ljudmaterial, som intervjuer, förhör eller fokusgrupper. Klicka här för att registrera dig som kund.

Så fort du har registretat dig som kund kan du börja ladda upp dina ljudfiler till oss.