Hur vi transkriberar

Vår uppgift som transkriberare är att på ett varsamt sätt återge ett talat språk i skrift, med så hög läsbarhet som möjligt.  Som transkriberare är vi varken skribenter eller redaktörer. Vi lyssnar på talspråk och gör det begripligt i skrift. Detta sker utan inblandning av vår egen personliga smak eller värdering, men med vårt goda omdöme. Därför arbetar vi enligt en överenskommen praxis som gör produkten så enhetlig, enkel och autentisk som möjligt för er kunder. Våra detaljerade regler för proffsiga transkriptioner sträcker sig i dag över 16 sidor, och de fortsätter utvecklas. Nedan hittar du mer information om vår standardtranskribering samt exempel på hur vi tillämpar den.

Till ett lite högre pris erbjuder vi extra noggrann transkribering där vi helt enkelt skriver (nästan) allting som sägs.

Hur man transkriberar

Vår standardtranskribering

I vår standardtranskribering gör vi din text så läsbar som möjligt utefter de förutsättningar som det talade språket ger.

  • Vi tar bort utfyllnadsord så som ”ju” eller ”liksom” om de inte ger något mervärde i betydelsen.
  • Vi tar bort halva meningar och stakningar om de inte tillför någonting till transkriptionen.
  • Vi rättar visst talspråk till skriftspråk, så som ”dom” till de/dem och nån till någon.
  • Om någon skrattar skriver vi [skratt].
  • Vi skriver [hör inte T:MM:SS] där vi inte kan höra vad personen säger.
  • Vi skriver [?? T:MM:SS] efter ett ord vi inte är helt säkra på om vi fått rätt.
  • Vi rättar inte grammatiska fel eller felaktiga ordföljder.
  • Vi tar inte med ljud som “eh” och “hm”.
  • Vi gör inga noteringar för tveksamhet eller andra känslor som inte uttrycks i ord.

Exempelmeningar

Nedan ser du några exempel på hur vi skriver ut olika citat.

Citat: “Ja, men det skulle … ja, men det skulle vara kul.”
Vi skriver: “Ja, men det skulle vara kul.”

Citat: “Jag hade … Jag tyckte det var kul.”
Vi skriver: “Jag tyckte det var kul.”

Citat: “Jag hade flera … Jag skulle gå ganska långt.”
Vi skriver: “Jag hade flera … Jag skulle gå ganska långt.”

Citat: “Jag tycker det skulle … Det skulle vara kul.”
Vi skriver: “Jag tycker det skulle … Det skulle vara kul.”

Citat: “Det är roligt att åka karusell liksom.”
Vi skriver: “Det är roligt att åka karusell.”

Citat: “Jag har arbetat som sjuksköt…”
Vi skriver: “Jag har arbetat som sjuksköt…”

Citat: “Jag har lånat femtio procent av värdet för att köpa ett bil”
Vi skriver: “Jag har lånat 50 % av värdet för att köpa ett bil”

Exempeltranskriberingar

Här kan du se hur det ser ut när vi har transkriberat med tidsstämplar.

Ekots lördagsintervju – ett exempel på vår standardtranskribering

P1 Debatt – ett exempel på tillval “tidsstämplar”

LYSSNA på avsnittet Hur får vi stopp på gängskjutningarna?
Spola fram till 00:41:51.