Söka jobb – prover

Nedan hittar du länkarna till de två ljudfilerna som du ska transkribera. Stäng inte denna sida förrän du skickat in båda prov.


Del 1 ska du maila till info@transkribering.nu inom 30 minuter. Du ska skicka textfilen med rubriken “Del 1”.

Länk till ljudfilen för del 1: http://twk.pm/ygps6kbuv5

Del 2 ska du maila till info@transkribering.nu inom 24 timmar. Du ska skicka textfilen med rubriken “Del 2”.

Länk till ljudfilen för del 2: http://twk.pm/ppqcmmrroi

Några viktiga saker att tänka på:

  • Det är viktigt att ha läst och förstått alla instruktionerna ovan. Läs igen ifall du är osäker.
  • Vi ber dig att inte söka jobb hos oss ifall du inte kan jobba minst 20 timmar per vecka i snitt.
  • Du måste kunna skillnaden på de och dem. Vi godkänner inte ansökningar som innehåller ordet dom eller felaktig användning av de/dem.
  • Vi går inte igenom prov som kommer in för sent eller inte är kompletta. Vi ber dig att inte skicka in ett prov som inte är komplett i tid.
  • Vi gör inga undantag från reglerna. 

Lyssna noga. Skriv ner orden i den ordning som de sägs, och inte i den ordning som det hade varit naturligt för dig att prata. Lyssna extra efter ord som knappt hörs, så som ”om”, ”att”, ”och”, men som man ser fattas när man läser meningen efteråt. Ofta sägs dessa små ord men om man inte lyssnar riktigt noga hör man dem inte. 

Du ska utesluta utfyllnadsord så som “mm” och “liksom”.

Titta på skärmen samtidigt som du skriver, så att du kan rätta till om du råkat skriva ”at” istället för ”att”, eller ”mun” istället för ”min”.

Var noggrann med din kommatering som är en viktig del i transkriberingen.

Lycka till med dina arbetsprov!