Söka jobb

 

Just nu söker vi även undertextare. Mejla oss på info@transkribering.nu om du är intresserad av att undertexta för oss. Du behöver ha erfarenhet av undertextning sedan tidigare.  

Viktigt att läsa igenom all information innan du fyller i ansökningsformuläret.

 


Då och då är vi i behov av mer personal. Genom att fylla i formuläret nedan och göra våra arbetsprover så hamnar du i listan över personer som vi kan erbjuda anställning. Vi anlitar inte underkonsulter utan erbjuder alla transkriberare en timanställning. Vi tar inte in personal tillfälligt; vi ser långsiktigt på engagemanget med vår personal och hoppas att de som jobbar hos oss vill fortsätta transkribera hos oss en längre tid. För att motivera vår personal att jobba kvar så erbjuder vi tjänstepension, friskvårdspeng, möjlighet att låna transkriberingsutrustning, samt ett nära samarbete med kollegor och chefer via vårt välfungerande intranät. Allt arbete sker på distans på de tider som du själv väljer.

Klicka här för att läsa mer om fördelarna med att arbeta hos oss

Som anställd meddelar du löpande när och hur mycket du vill arbeta, samt när du vill vara ledig. Vi vill att du i genomsnitt ska kunna arbeta minst 20 timmar per vecka. Du får betalt för arbetad tid. Du får även betalt under din introduktion och för all annan tid du lägger på jobbet som inte är transkribering.

Om testet

För att söka jobb hos oss ska du fylla i formuläret nedan. När du har fyllt i formuläret så skickas du direkt vidare till våra arbetsprov som du ska göra omedelbart. Vänta därför med att fylla i formuläret tills du har tid att göra arbetsprovet som beskrivs nedan. Du måste också ha övat enligt instruktionen nedan så att du vet att du hinner inom utsatt tid. 

För att transkribera bra krävs att man är snabb och lyssnar noga. Skriv ner orden i den ordning som de sägs, och inte i den ordning som det hade varit naturligt för dig att prata. Lyssna extra efter ord som knappt hörs, så som ”om”, ”att”, ”och”, men som man ser fattas när man läser meningen efteråt. Ofta sägs dessa små ord men om man inte lyssnar riktigt noga hör man dem inte. Du ska utesluta utfyllnadsord så som “mm” och “liksom”. Skilj på de och dem på ett korrekt sätt. Titta på skärmen samtidigt som du skriver, så att du kan rätta till om du råkat skriva ”at” istället för ”att”, eller ”mun” istället för ”min”. Var noggrann med din kommatering som är en viktig del i transkriberingen.

Vi rekommenderar att göra arbetsproven med programmet VLC Media Player. Ta dig gott om tid att bekanta dig med programmet. Framför allt ska du använda kortkommandon för start/stop och för att spola tillbaka 5 sekunder. Dessa inställningar hittar du under verktyg/inställningar/kortkommandon i VLC. Genom att lägga in kortkommandon i kolumnen globalt så kan du använda kortkommandona medan du skriver i din ordbehandlare och VLC ligger i bakgrunden. Du måste starta om VLC för att kortkommandona ska börja fungera. Här är våra förslag till kortkommandon:
< för Kort hopp bakåt
– för Spela upp / Pausa

Om inte kortkommandona fungerar i VLC så kan du istället installera programmet Express Scribe och göra samma sak där. Observera att gratislicenser för Express Scribe endast fungerar under en begränsad period. Du kan också välja att installera ett annat program. För att klara provet måste det dock vara ett program som har kortkommandon för att hoppa bakåt utan att byta fönster. Ytterligare ett alternativ är oTranscribe som är en kostnadsfri webbapplikation för transkribering.

Leta rätt på några ljudfiler som är ungefär sex minuter långa och testa att transkribera dessa och kolla igenom dina transkriberingar för att se vilka misstag du gör och prova sedan igen. Om du känner dig osäker så rekommenderar vi att du övar ytterligare så att du vet att du hinner när du gör arbetsprovet.

När du har fyllt i formuläret så får du länkar till två ljudfiler som du ska transkribera. Länkarna kommer endast visas längst ner på den här sidan och kommer inte på mejl. Vi går endast igenom arbetsprov där båda delarna är inskickade i tid. Möjlighet till omprov finns inte. Du väljer själv vilket filformat du sparar texten i när du skickar in den. Skriv på korrekt svenska utan stavfel. Du ska hålla isär de personer som medverkar i ljudfilerna genom att byta rad när någon ny börjar prata, men du ska inte skriva KVINNA 1: KVINNA 2, etc.

Del 1
Denna del går på tid. Vi vill se att du kan hålla en hög skrivhastighet samtidigt som du transkriberar på ett korrekt sätt. Du får en länk till en ljudfil på sex minuter där du ska transkribera allting så bra du kan på 30 minuter, inklusive tiden för att ladda ner filen.  Det är viktigt att du inte överskrider tidsgränsen då vi inte går igenom försent inskickade arbetsprov. Vi går inte heller igenom arbetsprov som är inskickade i tid, men inte klara. Blir du klar för tidigt så ta dig tiden att dubbelkolla din egen fil.

Du ska mejla del 1 till info@transkribering.nu inom 30 minuter från att du skickar in formuläret. Ditt mejl ska skickas från den mejladress som du anger i formuläret.

Del 2
Denna del är inte lika bråttom. Ladda ner ljudfilen och transkribera den i lugn och ro. Du har ett dygn på dig. Här mäter vi inte skrivhastighet utan vi tittar på din språkkänsla. Se till att filen är språkligt korrekt utan några stavfel. Du ska försöka skriva rätt namn på personer och organisationer som omnämns i ljudfilen. Använd Google om du behöver.

Du ska mejla del 2 till info@transkribering.nu inom 24 timmar från att du skickar in formuläret. Ditt mejl ska skickas från den mejladress som du anger i formuläret.

Några viktiga saker att tänka på:

  • Det är viktigt att ha läst och förstått alla instruktionerna ovan. Läs igen ifall du är osäker.
  • Vi ber dig att inte söka jobb hos oss ifall du inte kan jobba minst 20 timmar per vecka i snitt.
  • Vi går inte igenom prov som kommer in för sent eller inte är kompletta. Vi ber dig att inte skicka in ett prov som inte är komplett i tid.
  • Du måste kunna skillnaden på de och dem. Vi godkänner inte ansökningar som innehåller ordet dom eller felaktig användning av de/dem.
  • Vi gör inga undantag från reglerna.