Student

Transkribering.nu stöttar gärna studenter som använder intervjuer som metod och som ska transkribera sitt material. Vi kommer gärna ut på högskolor och universitet för att prata om transkribering i samband med metodkurser.

Studenter är välkomna att maila frågor om transkribering till oss på info@transkribering.nu Vi svarar normalt inom några dagar.

Nerladdningar

Här kan du ladda ner en PowerPoint presentation om transkribering för uppsatsstudenter: https://transkribering.nu/wp-content/uploads/2017/01/student-2017-01-25.pptx

Du får gärna ladda ner och använda vår mall för Transkribering: http://twk.pm/93xpfynhzn