Etikettarkiv: arbetsledning

Transkriberingsledningen hänger

Annie, Oskar och Secilia pratar transkribering

På Sveriges kanske bästa distansarbetsplats träffar inte vi arbetsledare varandra särskilt ofta. Igår hade vi vårt första heldagsmöte någonsin, tidigare har vi enbart träffats halvdagar. Vi pratade om arbetet med våra kunder och våra anställda, samt samarbetet oss emellan. Till stor del tycker vi att det fungerar bra, men det finns alltid saker att förbättra.

Nyligen genomförde vi en medarbetarenkät där alla 27 kollegor framförde sina åsikter och med ledning av frågor i formuläret, beskrev sin arbetssituation. Vi har satt en röd markering på alla svar där allting inte är helt bra. I takt med att vi löser dessa saker så ändrar vi fälten till grönt. Målet är att före nyår har en fil bestående av enbart gröna fält, alltså att vi har vidtagit alla de åtgärder som enkäten visar att vi behöver vidta.

Det är roligt att arbeta på distans. Vi har ett väldigt bra samarbete i vårt gäng. Men det är förstås också roligt att ibland träffas fysisk för att diskutera vårt arbete och lära känna varandra mera.