Etikettarkiv: kunder

Transkribering.nu goes Karlstad

Under våren fick vi mycket kunder på de akademiska lärosätena i Karlstad. För att uppmärksamma detta så bjuder vår VD Oskar Jalkevik in våra kunder i Karlstad till en lunchträff fredag 7:e september.

Under lunchen berättar vi om hur vi arbetar för att hela tiden bli bättre på vår transkribering. Du kommer även få tips på vad du kan göra redan vid intervjutillfället för att resultatet ska bli bästa möjliga.

Oskar vill lyssna på er som kunder och få input om hur Transkribering kan utvecklas och bli ännu bättre. Som tack för att du deltar med dina erfarenheter får du 100 kr rabatt per ljudtimme på allt material som du laddar upp under september månad.

Tid: Fredag 7:e september klockan 12:00 – 13:00.
Plats: Olssons Bazar Restaurang, Tullhusgatan 1

Meddela att du kommer genom att skicka ett mail till info@transkribering.nu senast två dagar innan. Du får gärna ta med kollegor som också är intresserade av transkribering.

Ses på annan tid och plats

Om du inte har tid att komma till Olssons på lunchen så kan vi mötas upp någon annan stans i Karlstad på förmiddagen eller eftermiddagen, exempelvis nära din arbetsplats. Skicka ett mail ifall du vill att Oskar kommer förbi dig under dagen för att diskutera transkriberingsverksamhet.

Vi hjälper Hans Rosling

Sedan två år tillbaka har vi varit en av många aktörer som har hjälpt till i arbetet med boken Factfulness. En bok där Hans Rosling, i samarbete med sin son och svärdotter, hjälper oss att förstå världen. Förra veckan kom boken ut och vi är oerhört stolta att vara med på bokens tacksida.

Hans Rosling och Transkribering.nu
Tacksida i boken Factfulness

Transkribering.nu samarbetar med miljöforskningsinstitut

Sedan cirka tre år har Transkribering.nu ett regelbundet samarbeta med IVL Svenska Miljöinstitutet. Det är ett 50 år gammal stiftelseägd forskningsinstitut som startades som ett samarbete mellan staten och det privata näringslivet.

Sanny Shamoun, arbetsmiljöforskare på IVL, arbetar i många olika projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön för en rad olika yrken och på många olika arbetsplatser. Utöver att samla in statistik och annan information kring arbetsmiljö så gör hon många  intervjuer som analyseras och blir en viktig del i studien. Det är svårt att ta anteckningar under en intervju om man samtidigt ska vara aktiv, lyssna in och ställa frågor.  Tidigare gjorde de bara enkla anteckningar från intervjuerna, men det var svårt att få med allting. Därför spelas intervjuerna numera in och transkriberas för att det är mer kostnadseffektivt än att  forskarna ska lyssna och skriva ner ofta timmeslånga intervjuer.

Verktyg för att kategorisera innehållet i många intervjuer

Textmassan från transkriberingarna förs sedan in i datorprogrammet Nvivo (det finns många olika program som kan användas för detta ändamål). Programmet används för att strukturera och kategorisera texten som sen blir underlag för analys. Forskarna väljer ut vilka frågor de vill fokusera på och kategoriserar texten utifrån det.

Rent konkret innebär det att Sanny och hennes kollegor, med hjälp av Nvivo, skapar olika noder dit de drar all text som tillhör samma kategori. All text, i samtliga intervjuer, som tillhör en viss kategori, dras till en nod. Då blir det enklare att få en översikt över all text i noden och där med försöka se mönster i svaren från samtliga intervjuer.

Genom att analysera varje nod, alltså all text som rör en viss frågeställning, så kan forskarna dra slutsatser som blir en del av resultatet i studien.

Vi på Transkribering.nu är glada att kunna vara med och bidra till IVL:s olika forskningsprojekt inom arbetsmiljöområdet.