Etikettarkiv: rutiner

Speciallösningar och extra tillval

Vad har kunden för behov?

Ibland kan våra kunder ha olika önskemål när de beställer transkribering av oss och vi gör alltid vårt yttersta för att tillgodose dessa behov.

Det kan gälla enklare saker som snabb leverans inom ett dygn, eller önskemål om supersäker transkribering så att vi löser leverans av ljudfil och färdig transkribering via USB i stället. Om du inte har en egen diktafon lånar vi ut en gratis. Men utöver detta kan du även välja till tidsstämpel vid varje mening så det blir lättare att orientera sig i ljudfilen. Detta kan underlätta om du har en längre ljudfil som väl utskriven sträcker sig över väldigt många sidor.

Speciella önskemål

Det kanske är viktigt för dig att veta vem som säger vad? Då kan vi särskilja deltagarna i ljudfilen med namn, nummer eller annat sätt som passar. Och om du inte vill missa några nyanser alls i det inspelade materialet kan du be om en extra detaljerad transkribering. Då utelämnar vi ingenting. Varje stakning, avbruten mening och utfyllnadsord skrivs då med.

Om du har andra behov utöver ovanstående så hittar vi ett sätt att möta dem. Kanske föredrar du att göra transkriberingen könsneutral och vill att vi i stället för ”han” och ”hon” skriver ”hen”? Eller ska namnen på personer och orter anonymiseras? Kanske är du behjälpt av tidsstämpel var tionde minut i stället för vid varje ny mening?

Berätta för oss vad du behöver så hittar vi en lösning tillsammans!

Välj en leverantör som följer GDPR

Du har säkert hört talats om GDPR? Den 25:e maj så måste alla inom EU som lagrar personuppgifter följa GDPR, som på svenska heter dataskyddsförordningen. Ett av grundkraven i GDPR är att aktörer som lagrar personuppgifter ska ha ett dokument på sin hemsida där det tydligt beskrivs vilka personuppgifter som lagras, hur de hanteras, och annan information som är relaterad till lagringen av personuppgifter. Detta dokument heter integritetspolicy och ska följa vissa formkrav.

Vi följer dataskyddsförordningen

Under våren har vi ägnat mycket energi åt att se över vår hantering av personuppgifter samt dokumentera detta i vår integritetspolicy. Efter 25:e maj fortsätter vi att bevaka vad som händer i samtalet runt GDPR för att se ifall vi behöver utveckla våra rutiner ytterligare.

Välj en leverantör som följer lagen

Vi förutsätter att inköpare av transkribering kommer välja en leverantör som följer lagen och som har gjort sitt jobb genom att arbeta fram en integritetspolicy. Detta är särskilt viktigt för kunder som tillhör den offentliga sektorn eller som är verksamma inom juridisk verksamhet. Utöver att det alltid är viktigt att uppfylla lagkrav, så innebär det att ni anlitar en leverantör som faktiskt har tänkt till kring personuppgiftsfrågan vilket innebär en trygghet både för er och för de personer som medverkar i era transkriberingar.

Välkomna att anlita oss för transkribering!

Klicka här för att läsa vår integritetspolicy

Nytt fakturasystem

I ett litet företag är det enkelt att göra större delen av fakturahanteringen manuellt. Så sent som för två år sedan gjorde vi våra fakturor i Excel. För varje avslutad kund så tog vi upp vår Excel mall och fyllde i alla nödvändiga uppgifter. Om kunden exempelvis hade köpt transkribering på både svenska och engelska så skapade vi två rader i Excel filen som med en formell räknade ut summan. Vi sparade alla fakturor i en särskild mapp på intranätet och skickade dem sedan som bifogad fil i ett mejl eller skrev ut dem och la i ett kuvert som vi satte klistermärke på.

Faktureringsstöd online

Under drygt ett år använde vi systemet HejFaktura för att skicka våra fakturor. Systemet skickade iväg fakturorna, höll ordning på dem och hade bra system för att sortera upp alla kunder. Vi var dock tvungna att manuellt mata in all information i systemet. Om en kund hade 12,4 timmar transkribering på svenska och 9,7 timmar på engelska, så var vi tvungna att manuellt föra över den informationen från intranätet till HejFaktura. Om kunden dessutom hade fått ett annat pris än normalpriset så behövde vi hålla koll på att mata in rätt pris i HejFaktura. Detta har i stort fungerat bra, men eftersom vi hela tiden vill bli större så måste vår fakturahantering automatiseras ännu mera. Dels för att spara tid, men också för att det ska bli så rätt som möjligt.

Helt automatisk fakturahantering

I samarbete med företaget .jo solutions har vi utvecklat en koppling mellan vårt intranät, Teamwork, och vårt nya fakturasystem Billogram. Genom att all information är korrekt inmatad på vårt intranät så kommer den direkt in på fakturan utan att vi manuellt behöver räkna på hur mycket tid som var olika typer av tjänster eller ha särskilda minnesanteckningar om eventuella rabatter och dylikt. Systemet är till och med så smart så att kunden själv kan välja sitt pris. Nej, inte så att kunden får välja priset helt själv, men när kunden laddar upp sina filer kan den ange vilket språk filen är på. Anger de engelska så kommer filen hamna hos en transkriberare som kan skriva på engelska och på fakturan kommer filen automatiskt räknas på priset för engelska. Detta utan att vi behöver göra någonting så blir det rätt pris på fakturan.

Den som genomför transkriberingen lägger på andra element som påverkar priset, exempelvis genom att kryssa i hur många personer som medverkar i varje ljudfil. Tilläggen för gruppintervjuer läggs då in automatiskt på fakturan. Förutom behövde företagets administratörer manuellt hantera varje gång det var mer än två medverkande i en ljudfil.

Vi blir aldrig färdiga. Detta är bara ett av många steg för att underlätta för oss själva, våra anställda och våra kunder, i ett snabbt växande företag.