Etikettarkiv: skrivregler

Om att fylla tystnaden

Som transkriberare blir man väldigt uppmärksam på hur folk faktiskt talar. Att skriva ner i stort sett ordagrant vad människor säger är ungefär som att spela upp ett dansstycke i slow motion; när du tar bort flödet och bryter ner det, upptäcker du en massa saker du inte gjorde innan.

Öppnar du en bok och läser en dialog ser allting oftast väldigt prydligt ut. Meningarna är sammanhängande och till synes genomtänkta, är det fler som talar så talar de var för sig och det är lätt att hänga med i konversationen. Verkligheten är inte alls så, över huvud taget. Verkligheten är faktiskt ganska kaotisk (till skillnad från ett dansstycke i normaltakt då som oftast är väldigt vackert), för man tänker oftast inte på hur man talar, man bara gör det.

Skriva vs. prata

Skillnaden på att skriva ner svaret på en fråga gentemot att säga den med sin röst är ganska stor. Skriver du ner svaret har du tid att tänka över hur du ska formulera dig och du kan förmedla exakt det du vill förmedla. Säger du svaret på en fråga blir det oftast lite mer ord och många av dem är utfyllnadsord som egentligen inte tillför någonting till svaret i sig. Anledningen till detta tror jag delvis är att vi inte vill låta andra vänta. Tänker vi för länge blir vi i stället stressade och kan inte tänka alls. Om någon dock (och det här är väldigt ovanligt) i tystnad tänker över sitt svar börjar i stället personen som ställt frågan att omformulera sin fråga i tron om att den andre inte har förstått.

Ord som inte betyder någonting

Vad vi då oftast gör när vi tänker över vårt svar är att prata. Vi säger det första som poppar upp i huvudet och sedan slingrar vi oss fram till kärnan av svaret med hjälp av ord som inte betyder någonting. Exempel på såna ord är ”alltså”, ”liksom”, ”typ”, ”så här”, för att inte tala om rena läten, så som ”eh”, ”um”, ”hm”. Alla språk har de här orden och lätena för vi måste, av någon anledning, fylla tystnaden.

Hur vi transkriberar

Dessa läten och ord vi använder som inte betyder någonting i sammanhanget blir väldigt, väldigt tydliga när man ska skriva ner vartenda ord någon säger. Vi tar därför bort dessa utfyllnader i en standardtranskribering. Inte bara läten som ”eh”, utan även stakningar och påbörjade meningar som ändras efter ett par ord, liksom ord som används som utfyllnadsord mer än de används till det de faktiskt ska användas till. Dels sparar det knapptryckningar och därmed tid för oss, men också så blir det så mycket mer lättläst. För det är faktiskt så att allt som oftast så är flödet i tal något av en illusion, för det försvinner helt när det förvandlas till text

Speciallösningar efter kundernas behov

De allra flesta av våra kunder vill att vi transkriberar på vårt vanliga sätt. För oss är det enklast att följa våra vanliga transkriberingsregler som vi är vana vid.

Klicka här för att läsa om hur vi normalt transkriberar

Det händer dock att kunder har särskilda önskemål på hur transkriberingarna ska se ut och då är vi förstås flexibla och lösningsorienterade.

Exempel på särskilda önskemål i transkribering

En del kunder vill ha hjälp med avkodning, exempelvis att varje gång ett namn nämns så skriver vi [namn] istället för namnet på personen. Även verksamheter och platser kan behöva avkodas för att förstärka anonymiteten.

Kanske kommer det någon gång en kund som vill att vi genomgående byter ut han och hon mot hen. Om kunden så önskar så är det givetvis inga problem.

De kunder som vill beställa speciella lösningar måste dock vara väldigt tydliga i sin beställning. Att säga “skriv inte med sånt som inte verkar så relevant” är väldigt svårt och blir en väldigt subjektiv bedömning. Det skulle säkert ta mer tid att sitta och fundera över vad som är relevant och inte. Det bästa är ifall kunden själv klipper sin ljudfil så att bara det relevanta är med, och vi slipper göra den bedömningen. Det måste vara en instruktion som inte går att missförstå av någon då det ofta är flera av våra kollegor som jobbar med varje kund.

Fråga så gör vi kan för att hjälpa er!

Ytterligare en översyn av skrivreglerna

I början på detta året gjorde vi en omfattande utredning av våra skrivregler på Transkribering.nu. Trots att vi är många anställda försöker vi skriva så att det inte ska märkas att vi är flera personer som jobbar med varje kund. Vi är i ständig utveckling och i början av året kändes det som det var dags för en större utredning och revidering av våra skrivrutiner. När vi kollade över skrivreglerna på nytt förra månaden behövdes bara en mindre översyn.

Oktobers revidering av skrivreglerna

I oktober var det dags att se över skrivreglerna igen, för att kolla så att allt var tydligt skrivet. Vi funderade också över om vi inofficiellt ändrat något som behöver dokumenteras, eller om något behöver ändras. Då vi skriver ner tal till skrift går det inte bara att applicera de svenska skrivreglerna rakt av, och det är därför som vi också har vårt interna system för hur vi skriver.  Eftersom vi tyckte att våra skrivrutiner på det hela fungerade bra var vi inte ute efter några stora ändringar den här gången, men några få saker justerades:

  • Vi går ännu en gång snäppet närmare Svenska Skrivregler, och skriver nu företagsnamn, organisationsnamn, produktnamn och liknande enligt hur det ska skrivas i löptext. Förut har vi skrivit det så som företagen själva skriver med gemen och versaler på sina hemsidor.
  • Vi har ändrat våra rutiner gällande borttagning av halva meningar, och är nu ännu försiktigare med vad vi tar bort. Om talaren börjar på en mening och avslutar tre ord senare, för att sedan börja på nästan exakt samma sak, skriver vi med båda meningar om personen ändrar valet av ord. Detta för att inte tappa några nyanser i transkriberingen.
  • Vi har också gjort det lättare för kollegorna att tipsa varandra om svåra ord som de stöter på i transkriberingen. På så vis kan alla utveckla sitt ordförråd kontinuerligt.

Trevlig helg från oss på Transkribering.nu!

Kommatering räddar liv

När vi transkriberar så skriver vi det som sägs i ljudinspelningarna. För att texten ska bli läsbar blir det dock vårt uppdrag att bygga meningar av orden. Punkter och kommatecken behöver sättas ut för att texten ska bli läsbar. Ibland är det inte helt självklart att förstå av talaren när det passar bäst att sätta punkt och komma.

När ska det vara kommatecken?

Om man själv skriver en text är det lättare att forma den till korrekt skriftspråk. När man ska skriva ner det talade språket och inte kan ändra om i meningsbyggnaden blir det svårare; till och med omöjligt ibland. Genom att känna av när det passar att avbryta med en punkt, och när det behöver vara komma, kan man göra det så lättläst som möjligt. I så stor utsträckning det går följer vi Svenska Skrivregler för kommatering för att göra texten så tydlig som möjligt.

Vi sätter till exempel komma kring inskott i meningen, t ex om någon säger “På väg till mataffären, som ligger två kvarter bort, mötte jag en kompis från gymnasiet.” Meningen blir tydligare och det är precis det vi eftersträvar när vi skriver ner tal till text.

Vi sätter också komma när meningarna är så långa att det behövs för att underlätta läsningen. Det är vanligt att man “gör färre punkter” när man pratar än när man skriver, och därför måste vi dela upp meningarna med fler komman än vad man ofta hade gjort om man själv skrev en text.

Eftersom vi måste skriva som personerna pratar och inte kan lägga till konjunktioner blir det en del oundvikliga satsradningar när man transkriberar. Det passar sig helt enkelt inte att sätta punkt så ofta som man egentligen hade velat för att göra en perfekt skriven text.

Det allra viktigaste med att sätta komman är trots allt att texten ska bli tydlig och lätt att läsa.

Komma räddar liv

Här är ett exempel som visar på hur viktigt det är att få det rätt med sina kommatecken.Kommatecken räddar liv!

 

 

Transkriberingsexempel

Vi har transkriberat två avsnitt av olika radioprogram. Klicka här för att lyssna och jämföra vad de säger med hur vi har skrivit.

Vår uppgift som transkriberare är att på ett varsamt sätt återge ett talat språk i skrift, med så hög läslighet som möjligt.

Vår roll som transkriberare

Som transkriberare är vi varken skribenter eller redaktörer. Vi lyssnar på talspråk och gör det begripligt i skrift. Detta ska ske utan inblandning av vår egen personliga smak eller värdering, men med vårt goda omdöme! I våra transkriberingar arbetar vi därför enligt en överenskommen praxis som gör produkten så enhetlig, enkel och autentisk som möjligt för kunden.

/Oskar Jalkevik

Skriver ni med utfyllnadsordet “ju”?

Vi har väl genomarbetade skrivregler som gör att kunden alltid får ut det mesta av sitt material. När du går igenom materialet som är transkriberat av oss kommer du inte märka att det kanske är 10 olika personer som har skrivit texterna. En av transkriptionens svåra utmaningar är avvägningen av vad vi ska skriva med eller inte, vad är egentligen ett utfyllnadsord? Här är ett av många exempel på hur vi har tänkt för att ge dig bästa möjliga text.

Transkribera Ju?

I en professionell transkribering går det inte att säga att ordet alltid ska vara med eller aldrig vara med. Det beror helt enkelt på sammanhanget.

Ordet “ju” betyder ungefär “så som vi alla vet”. När ordet används på just det sättet så skriver vi med ordet. I ett sådant sammanhang så förändras meningens betydelse av att ordet ju är med.

Vissa människor har en vana (eller ovana?) att säga ordet “ju” i var och varannan mening, utan att ordet tillför någonting i sammanhanget. Då tar vi bort ordet eftersom att det inte tillför någonting för sammanhanget.

Detta är bara ett av många exempel på hur våra genomtänkta skrivregler fungerar. Hör gärna av dig ifall du vill veta mera om hur vi skriver.

/Oskar Jalkevik

Nya skrivregler från och med idag

Under hösten har vi nyanställt personer som har ifrågasatt företagets interna skrivregler. Vi har ju bestämt oss för ett eget sätt att förhålla oss till hårda mellanslag, kommatering och balansgången mellan talspråk och skriftspråk. I stora delar har vårat system för detta fungerat bra men dokumentet behövde uppdateras.

Under en månad har tre anställda arbetat fram ett nytt dokument. De har kollat på vanliga frågeställningar som uppstår i våra kommentarsfält, intervjuat kunder samt öppnat upp för alla medarbetare att komma med input. Igår och idag håller vi webbmöten där de nya reglerna presenteras.

Jämförelse med officiella skrivregler

Våra nya skrivregler liknar de officiella skrivreglerna lite mer än de gamla. Ibland är de officiella skrivreglerna dock svåra att applicera på våra speciella förutsättningar, där talspråk ska skrivas ner utan att den talade andemeningen försvinner. Vi har tydliga riktlinjer för hur detta ska hanteras, samtidigt som det lämnas öppet för alla medarbetare att själva hitta lösningar på svåra skrivsituationer.

Detta arbete kommer leda till att våra kunder får ta del av ännu bättre transkriptioner. Det kostar förstås mycket pengar att ha tre personer som gör detta arbete och låta alla delta i ett webbmöte för att ta del av informationen, men jag är övertygad om att kommer löna sig i längden, både för företaget, våra anställda och våra kunder.

/Oskar Jalkevik

Förbättring av vårt sätt att skriva

Hur ska man egentligen skriva en transkribering så att den är enkelt att läsa och samtidigt återger en inspelning så korrekt som möjligt? Den frågan har vi försökt svara på i flera år och vi återkommer hela tiden till den frågan. Vi har ett dokument som försöker beskriva detta, och som alla transkriberare ska följa. Lättare sagt än gjort har det ibland visat sig. Vi har byggt på dokumentet under tre år och tidvis är våra interna skrivregler lite spretiga. Nu gör vi ett omtag.

Arbetsgrupp tillsatt

Idag har tre medarbetare fått i uppdrag att göra ett helt nytt dokument som på ett tydligt sätt ska beskriva hur vi ska transkribera så att vi båda gör det enkelt för oss själva, och ger kunderna en bra produkt. Utöver att fundera själva så kommer gruppen tillfråga alla sina kollegor och ha samtal med några av våra kunder.

Om ungefär en månad ska arbetet vara klart.

/Oskar Jalkevik