Etikettarkiv: transkribering

Människa vs. maskin

Två olika metoder

De som har arbetat med forskningsunderlag eller andra områden där en skriftlig version av en ljudfil är nödvändig känner säkert till att det finns maskintranskribering. Det innebär att ett program läser in din ljudfil och genererar en textversion utifrån ljudet, i stället för att en människa sitter och lyssnar och skriver ut det. Men kan dessa två metoder verkligen anses vara jämbördiga?

Ibland hör maskinen fel…

Det finns många saker en maskin inte kan ta med i beräkningen: tonläge, nyanser i talet, särskiljning mellan röster som är för lika, och så vidare. Dessutom måste alltid en människa i slutändan gå igenom transkriptionen manuellt för att säkerställa att den är korrekt, lägga till passande skiljetecken, samt rätta på de ställen där maskinen har hört fel. För vad sägs om de här felhörningarna mellan maskin och människa:

Maskin: ”… det gäller att vara stroganoff förstår du.”
Människa: ”… det gäller att vara strong enough, förstår du.”

Maskin: ”Hur katten ser ut. Ja. Vit och platt får man väl sälja.”
Människa: ”Hur katten ser ut? Ja … Vit och svart, får man väl säga.”

Människan vinner i slutändan!

Förutom de tydliga felen när det gäller rena ord så vinner man mycket på att få med hur saker och ting sägs, för att lättare kunna få fram nyanserna i talet (extra viktigt om du gör kvalitativa studier, till exempel). Så det finns mycket att vinna på att låta en människa transkribera din ljudfil!

Space 360 förvärvar Transkribering.nu

Idag har Space 360 och Oskar Jalkevik träffat överenskommelse om att Space 360 förvärvar företaget Transkribering.nu Sverige AB av Oskar Jalkevik.

Transkribering.nu har drivits av Oskar Jalkevik sedan 2012. De senaste fyra åren har verksamheten bedrivits i bolaget Transkribering.nu Sverige AB. Under 2018 transkriberade och undertextade företaget över 3 000 timmar inspelat material.

– Vi vill bli större inom området transkribering. Transkribering.nu har den specialkompetens som är nödvändig för att Space 360 ytterligare ska kunna förstärka sin position inom det området, säger Eddie Jabbar.

Space 360 etablerades 1992 och har sedan dess varit en framträdande aktör inom området språkservicetjänster.

Transkribering.nu har på sju år växt organiskt från att ha varit en väldigt liten och personlig verksamhet, till att bli storskalig och professionellt driven.

– I takt med att verksamheten har växt har det blivit nödvändigt att ha en större ägare med lång erfarenhet av språkbranschen. Med Space 360 blir det möjligt att utveckla verksamheten ännu mera, säger Oskar Jalkevik.

Verksamheten fortsätter som vanligt. Alla kunder tar kontakten med företaget på samma sätt som tidigare och har kvar samma priser och villkor för tjänsterna.

Kontakt:
Eddie Jabbar, Space 360, 0705-09 03 60
Oskar Jalkevik, Transkribering.nu, 0736-12 05 69

Företrädare från Space 360 och Transkribering.nu firar förvärvet

Speciallösningar och extra tillval

Vad har kunden för behov?

Ibland kan våra kunder ha olika önskemål när de beställer transkribering av oss och vi gör alltid vårt yttersta för att tillgodose dessa behov.

Det kan gälla enklare saker som snabb leverans inom ett dygn, eller önskemål om supersäker transkribering så att vi löser leverans av ljudfil och färdig transkribering via USB i stället. Om du inte har en egen diktafon lånar vi ut en gratis. Men utöver detta kan du även välja till tidsstämpel vid varje mening så det blir lättare att orientera sig i ljudfilen. Detta kan underlätta om du har en längre ljudfil som väl utskriven sträcker sig över väldigt många sidor.

Speciella önskemål

Det kanske är viktigt för dig att veta vem som säger vad? Då kan vi särskilja deltagarna i ljudfilen med namn, nummer eller annat sätt som passar. Och om du inte vill missa några nyanser alls i det inspelade materialet kan du be om en extra detaljerad transkribering. Då utelämnar vi ingenting. Varje stakning, avbruten mening och utfyllnadsord skrivs då med.

Om du har andra behov utöver ovanstående så hittar vi ett sätt att möta dem. Kanske föredrar du att göra transkriberingen könsneutral och vill att vi i stället för ”han” och ”hon” skriver ”hen”? Eller ska namnen på personer och orter anonymiseras? Kanske är du behjälpt av tidsstämpel var tionde minut i stället för vid varje ny mening?

Berätta för oss vad du behöver så hittar vi en lösning tillsammans!

Vi transkriberade 2 200 ljudtimmar förra året

2195 timmar och 43 minuter. Det är väldigt mycket ljudfiler, väldigt mycket. De flesta av våra kunder är forskare som använder intervju som metod i sin forskning, men det är också företag som behöver hjälp att dokumentera interna utvecklingsprocesser, podar eller videobloggare som vill komplettera med ytterligare en kommunikationskanal, eller parterna i en rättegång som vill transkribera förhör eller ljudinspelningar som används som bevis.

Vi är oerhört glada att ha kommit upp i dessa stora volymer. Det ger oss resurser till att fortsätta utveckla arbetet för oss själva och för våra kunder.

2195 timmar och 43 minuter, det är 131 743 minuter som vi ordagrant har skrivit ner och skickat till våra kunder! Undrar hur många timmar vi kan komma i under 2017?

/Oskar Jalkevik

Transkriberingsföretag köpes

Transkribering.nu vill fortsätta att expandera vår verksamhet i Sverige. Därför letar vi efter möjligheten att köpa upp fler företag inom transkribering. Vi är intresserade av att ta över både stora och små verksamheter. Att sälja er verksamhet till oss kan gå till på flera olika sätt beroende på hur er verksamhet ser ut och är organiserad idag samt vilket intresse ni har för att fortsätta jobba i verksamheten.

Vad tjänar ni på att sälja till oss?

Exakt vad ni tjänar på att sälja er verksamhet till oss får vi förstås komma överens om tillsammans i en diskussion. Köpesumman är beroende på hur er verksamhet är värderad. Har ni många trogna kunder, stabil ekonomi, ett starkt varumärke och flera långa avtal med kunder så ökar det värdet.

Chans till en trygg och långsiktig inkomst

Utöver en köpesumma så kan vi även erbjuda er att börja arbeta hos oss på den anställningsgrad som ni själva önskar. Ni får därmed en trygg och långsiktig inkomst utan att ni själva behöver oroa er över marknadsföring och administration.

Skicka ett mail till info@transkribering.nu och berätta mer om ditt företag så hörs vi av och för en diskussion.

/Oskar Jalkevik
VD på Transkribering.nu

Konsten att transkribera snabbt

På ett eller annat vis är jag och mina kollegor utbildade inom språk. Vi är skrivtolkar, översättare, språkvetare, lärare, och mer där till. En annan sak vi alla har gemensamt är att vi skriver chockerande snabbt på ett tangentbord. Detta är någonting vi har övat upp under flera år, innan vi ens började med transkribering. I vissa fall handlar det om att öva, öva, öva. Att med rätt fingersättning hitta det snabbaste sättet att bemästra ett tangentbord. I andra fall kan det handla om att man för nöjes skull har skrivit mycket på datorn och på så vis blivit snabb. Jag själv faller under den andra kategorin. När jag gick på högskolan kunde klasskamrater som också var i 20-årsåldern med förvånat ansiktsuttryck påpeka hur snabbt jag skrev.

Hur det började

Det började när jag gick på högstadiet. Jag och mina två bästa kompisar hade precis upptäckt www.icq.com, en sida på Internet där vi kunde prata med människor från alla världens hörn. Nästan varje dag efter skolan susade vi hem för att slå oss ner framför den stationära burkdatorn och leta upp nästa person som skulle bli offer för våra tusen nyfikna frågor om livet i just deras land. Vi fick sålla ganska hårt bland alla Internettroll, men efter lite arbete hade vi chattkompisar från England, Kenya, Australien, USA, Turkiet, Italien, Venezuela, Brasilien, för att nämna några få.

Så småningom hade vi hittat ett helt gäng med kompisar som vi pratade med nästan varje dag. Allra roligast var det när man hade hela skärmen full med tio (eller mer) olika chattar uppe samtidigt. Då gällde det att vara rapp i fingrarna, och snabbt kunde både jag och mina kompisar spela musik på tangentbordet. Inte visste jag att denna skicklighet skulle ge mig möjligheten att jobba från olika länder som transkriberare och kombinera jobbet med det intresse jag närde under dessa år som ICQ-frälst. En av dem vi pratade med under den tiden träffade jag när jag åkte till Kenya. En chattkompis från Turkiet flyttade så småningom till Göteborg, och blev en av mina bästa kompisar när vi bodde i samma stad.

Det var alltså med ICQ jag utvecklade min snabbhet på tangentbordet, och nu jobbar jag här!

/ Secilia Pettersson

Klippa ljudfiler snabbt, lätt och gratis

Internet kan verkligen vara enastående. I synnerhet när man hittar någonting som underlättar ens dagliga arbete, och dessutom är helt gratis och superlätt att använda. Som transkribent hanterar man mycket ljudfiler, och man är med jämna mellanrum hjälpt av att klippa filerna eller välja ut särskilda sektioner av dem. Som kund kan det också vara bra att klippa sina ljudfiler innan man laddar upp dem till oss. På så vis är det klart och tydligt var vi ska börja och sluta transkribera. Hemsidan http://mp3cut.net/ gör den här processen väldigt mycket enklare.

Klippa ljudfiler

Steg 1: Öppna din fil. Antingen från din hårddisk, eller från Google Drive, Dropbox eller en länk. Vänta därefter ett kort tag på att ljudfilen laddas in.

Steg 2: Ta tag i det första handtaget, till vänster, för att justera var ljudfilen ska börja.  Ta tag i det andra handtaget, till höger, för att justera var ljudfilen ska sluta. Du kan även använda tangentbordets piltangenter för finliret. Man kan också ställa in Fade in och Fade out, men ska man transkribera intervjuer är det bäst att låta det vara.

Steg 3: Tryck på CUT. Vänta en stund på att den nya ljudfilen skapas. Det kan ta ett litet tag.

Steg 4: När den nya justerade ljudfilen är klar så kan du spara den till din hårddisk, eller på Google Drive/Dropbox.

Nu har du din nya ljudfil som är helt anpassad efter den sektion du vill transkribera eller få transkriberad, något som verkligen underlättar transkriberingen. Nu är det bara att sätta igång och skriva eller ladda upp filen till oss!

/Viktor Norlander

Transkribera med kortkommandon i Word

Transkribera med kortkommandon
Transkribera med kortkommandon i Word

Ett av våra mest effektiva verktyg för att hålla uppe vår skrivhastighet är att skapa kortkommandon i Word. Du hittar funktionen under Alternativ och språkkontroll. Motsvarande funktion finns även i Libre Office och Google drive.

Vi skapar två typer av kortkommandon. Dels de generella som förekommer i alla möjliga sammanhang. Istället för att skriva också så kan vi ha kortkommandot oxo. Det har visat sig att ord som organisation, samhället eller utbildning förekommer i många av våra projekt, oavsett ämnet. org, sam och utb är smidiga kommandon som ständigt sparar tid.

Kortkommandon för varje kund

Sen skapar vi kortkommandon som är specifika för varje projekt. Ibland får vi information från kunden om vanligt förekommande fraser, annars upptäcker vi själva vilka fraser som är vanligt förekommande i ett projekt eller i en enskild ljudfil. Om vi förstår att intervjun handlar om olika typer av glassar så kan vi tidigt lägga in kortkommandot ig för isglass och ss för strut. Om isglass och strut nämns 40 gånger vid transkribering av en intervju så innebär det kanske 40 gånger som vi slipper stanna upp och tappa flowet i skrivandet. Ibland kan det handla om långa och krångliga ord, då finns det ännu mera tid att vinna.

Varje transkriberare bygger upp sina egna kortkommandon. Men vi tipsar även våra kollegor om våra kommandon, både de generella kortkommandona och även de som är specifika för ett projekt.

När någon skrattar i våra intervjuer så skriver vi [skratt] för detta, och då använder vi oss av det innovativa kortkommandot haha.

/Oskar Jalkevik

Nu transkriberar vi snabbare än någonsin

Är det lite mer bråttom än vanligt? Eller kanske jättebråttom?

Nu har vi lanserat vår tjänst Snabb transkribering där vi hjälper alla kunder att få materialet transkriberat inom 24, 48 eller 72 timmar. Det är en betydligt dyrare tjänst, framför allt för den som vill ha en transkribering genomförd inom 24 timmar under en helg.

Garanti

Med tjänsten kommer en garanti: Hinner vi inte klart i tid så ser vi till att bli klara så snabbt som möjligt utan att du behöver betala en enda krona!

Vi har utvecklat en särskild strategi för att bolla fram och tillbaka med våra resurser för att hinna göra både snabb transkribering, samtidigt som våra vanliga kunder kan vara trygga i att deras transkribering blir klar i tid.

Klicka här för att att läsa mer om vår tjänst Snabb transkribering.

/Oskar Jalkevik

Sara jobbar på distans istället för att vara föräldraledig

Att jobba på distans från ditt hem är stundtals ensamt, samtidigt som det också har en mängd fördelar. Som nybliven tvåbarnsmamma har jag valt att fortsätta jobba istället för att gå på föräldraledighet. Det är verkligen inte alla jobb som möjliggör den typen av lösning! Personligen har jag heller inget problem med att kunna koncentrera mig i mjukisbrallor bland utspridda legobitar. Även om det vore flott att kunna få “kontorsstädning” som löneförmån 😉

Speciell arbetsmiljö att transkribera i

Att arbeta samtidigt som du tar hand om ett litet barn är något som jag lär mig under resans gång hur det ska gå till. Ibland är det frustrerande, men ofta fungerar det förbluffande bra. Det är skönt att varje dag ha en sorts intellektuellt beting som ger en omvärldskontakt. Jag växlar mellan att arbeta från olika ytor i mitt hem, med soffan som ett bekvämt moderskepp. Ibland väljer jag att stå upp och jobba och då kan till exempel några av våra brädspel utgöra ett ergonomiskt hjälpmedel.

transkriberande småbarnsförälder
Arbetsplats för en transkriberande småbarnsförälder

/Sara Kihlman Wibe

Den stora fördelen med distansarbete

Jag känner ofta en stor längtan av att vara någon annanstans än i Sverige, speciellt under våra kallare månader (som ju faktiskt är nio, inte tre). Därför är fördelen som ligger mig varmast om hjärtat som anställd på Transkribering.nu att jag kan jobba var som helst.

Sen jag började här har jag kunnat åka hem till familjen när jag velat och jobba därifrån. Jag har pluggat i Spanien och jobbat där. Senast i år åkte jag till Brasilien för att hälsa på en kompis, och kombinerade brasilianskt vardagsliv med transkriberingsjobb i två månader. Lite impulsivt tog jag sen flyget till Ecuador för att träffa en kompis jag inte sett på fem år. Även där jobbade jag förstås. Att ha möjligheten att resa och samtidigt jobba är en av anledningarna till att jag gillar jobbet på Transkribering.nu. Dessutom kan jag lägga upp jobbet lite som jag själv vill, och det är ju inte dumt om jag vill ut mitt på dagen för att njuta av solen, till exempel.

/Secilia Pettersson

Transkribering från Brasilien
Jobb i skuggan framför poolen hos min brasilianska kompis. Världens sötaste hund är med på ett hörn.