Att rekrytera transkriberare

Det är många som vill jobba med transkribering. Varje vecka får jag mail från personer som vill ha anställning hos oss. Det är allt från väldigt kvalificerade till väldigt okvalificerade personer. Jag ger alltid ett personligt svar till dessa personer och sparar deras mail.

Några gånger per år kommer vi till ett läge där vi inte hinner leverera alla transkriberingar som våra kunder efterfrågar. Då gäller det att nyanställa. Det är en snabb process som aldrig tar mer än 24 timmar. Tillsammans med en, eller ibland två, av mina anställda gör jag ungefär såhär:

  1. Går igenom listan över dem som har mailat senaste månaderna och väljer ut några stycken som är intressanta att gå vidare med.
  2. Jag ringer upp dessa personer och har ett telefonsamtal där både jag och personen i fråga får möjlighet att känna efter ifall det är ett jobb som passar för personen. Ofta vill jag ha någon som kan börja transkribera med kort varsel, vilket ibland blir ett hinder.
  3. Nästa steg i processen är att genomföra en provtranskribering. Alla ska transkribera samma ljudfil på cirka fem minuter. Transkriberingen bedöms sedan av någon av de anställda, som inte har pratat i telefon med personen. På så sätt riskerar vi inte att kvalitetsbedömningen färgas av det personliga samtalet.
  4. Jag och den som har hjälpt mig med transkriberingen går igenom provtranskriberingarna samt den information som vi har fått fram under telefonsamtalen. Detta väger vi samman och bestämmer en, eller ibland två, personer som blir anställda.
Introduktion av nyanställda

När vi väl har valt vem vi anställer så ordnar vi snabbt så att personen får en introduktion i vårt datorsystem, våra skrivregler och våra rutiner. Den nyanställda får lite arbetsutrustning. Om det är någon som bor i eller nära Stockholm, eller som har vägarna förbi, så ser jag till att träffa personen för att vi ska få ett ansikte på varandra. Under början av anställningen lägger jag, och andra kollegor, extra vikt på att hjälpa den nya personen in i arbetet med transkribering hos oss.

/Oskar Jalkevik