Chefsdag på Transkribering.nu

Idag träffades cheferna på transkribering.nu för att utvärdera vårens arbete och kolla på hur vi kan förbättra oss inför hösten. Mycket handlar om att förbättra kommunikationen och samarbetet med företagets kunder och anställda. Med närmare 200 kunder (på de flesta högskolor och universitet anlitas vi av flera institutioner oberoende av varandra) och 20 anställda så är det mycket vi behöver hålla reda på.

Några exempel på vad vi kom fram till:

    • Nya rutiner för att inte missa att notera och ta betalt för gruppintervjuer och dåligt ljud.
    • Förbättring av schemaläggning så att alla kollegor får lagom mycket jobb och i större utsträckning jobbar med samma kunder.
    • Tydligare information till medarbetare om särskilda förutsättningar för transkriberingar så som brådskande.
Chefer på distans

Jag har träffat Annie och Secilia några gånger var för sig. Detta var dock första gången som vi träffades alla tre. Annie och Secilia har bara skrivit och pratat i telefon med varandra tidigare. Det har fungerat väldigt bra, men ibland är det bra att ha en chefsdag som denna.

/Oskar Jalkevik