En transkriberares lycka

Lycka för en transkriberare är en ljudfil med bra ljudkvalitet, där det är lätt att urskilja vad som sägs, lätt att skilja mellan dem som talar och där de talar tydligt, långsamt och utan att avbryta sig själva mitt i ord eller meningar. Ibland kan det vara dialekter som man inte är van vid, men kärnan till en transkriberares lycka är ändå ljudkvaliteten.

God ljudkvalitet gör inte bara transkriberarens arbetsmiljö mer behaglig, det ger också kunden en bättre transkribering.

Vad kan den som spelar in en intervju eller ett gruppsamtal då tänka på för att inspelningskvalitet ska bli så bra som möjligt? Här följer mina bästa tips för att din transkribering ska bli så korrekt och komplett som möjligt.

Tips för högre inspelningskvalitet:

  • Det klassiska tipset för bra ljudinspelningar är enkelt. Se till att ljudkällan är nära mikrofonen. Se framför allt till att respondenten är så nära mikrofonen eller inspelningsapparaten som möjligt.
  • Spela in i stereo och flytta inte inspelningsapparaten under samtalet. Då kan vi nämligen avgöra om ljudet kommer mer från vänster eller från höger och därigenom identifiera vem som talar.
  • Om du har möjlighet, använd videoinspelning istället för ljudinspelning, eller skärminspelning av videosamtal om ni samtalet sker på distans. Då blir det betydligt enklare att urskilja vem som säger vad.
  • Tala en i taget och avbryt inte varandra!

Att transkribera är spännande. Det är som att få betalt för att lyssna på poddar, förutom att man får kunskap som man inte själv har eftersökt. Men då det kräver hundraprocentig uppmärksamhet är det också utmanande. Med ovanstående tips hoppas jag att fler som spelar in intervjuer eller andra samtal kan bidra till att göra en transkriberare lycklig!