Gratis transkriberingsutbildning för studenter

Ska dina studenter skriva uppsats under den här terminen? Många uppsatser inom samhällsvetenskap och humaniora innefattar intervjuer, som ofta ska transkriberas. Med några enkla tips så kan arbetet med transkribering både gå snabbare och tillföra mera för uppsatsen.

Vi besöker gärna högskolor, universitet, eller andra sammanhang där några vill lära sig grunderna i transkribering. Vi har en 45 minuter lång presentation där vi utbildar i själva hantverket att transkribera, ger tips på gratis verktyg som de kan använda samt visar hur dessa verktyg används. Dessutom pratar vi om vad studenten behöver tänka på inför sin intervju och sin transkribering.

Vad krävs för en transkriberingsutbildning?

Det behöver vara minst 10 deltagare på utbildningen. Kanske kan ni samla studenter från flera olika utbildningsprogram? Ni står för lokal. Vår utbildare utgår från Stockholm. Vi kan förstås även komma till Uppsala och andra delar av Mälardalsregionen också. Om ni samlar en större grupp studenter så kan vi även hålla utbildningar i andra delar av landet.

/Oskar Jalkevik