Hilda skriver om vårt sekretessarbete

För oss på Transkribering.nu är kundens sekretess alltid mycket viktig. Vi har tydliga rutiner för hur vi handskas med de ljud- och textfiler vi arbetar med. Vi tillser alltid att den information som finns i ljudfilerna vi tar emot inte på något sätt blir tillgänglig för någon annan än den person (ibland personer) hos oss som arbetar med materialet.

Inga filer via e-post

För mig som anställd innebär rutinerna att jag enbart tar emot och laddar upp filer i vårt interna system Teamwork. I förekommande fall tar jag också emot filer på USB. Jag skickar aldrig några filer via e-post.

Allt raderas

Den ljudfil som jag ska arbeta med laddar jag ner till min dator och den finns där under tiden jag arbetar med transkriberingen. Så fort en transkribering är klar och textfilen är skickad till kunden raderar jag alla filer från min dator.

Diskretion

Transkribering.nu är en distansarbetsplats och jag som anställd är fri att välja var jag vill sitta och jobba. Jag är dock bunden till regeln om att aldrig placera mig på en plats eller på ett sätt så att någon annan än jag själv kan ta del av informationen i ljud- eller textfilerna. Denna restriktion gäller naturligtvis även gentemot familjemedlemmar om jag väljer att arbeta hemifrån.

En viktig och ibland klurig del av diskretionen och sekretessen i arbetet är att inte prata med andra utanför företaget om innehållet i ljudfilerna. Det är självklart för oss att aldrig nämna namn eller specifik information från intervjuerna. Men mycket av informationen och innehållet är dock inte specifik på det sättet utan allmän fakta, men kan ändå vara så pass speciell att det kan verka anmärkningsvärt att någon utanför branschen känner till det. Det handlar om fakta som hamnar utanför det som kan tänkas tillhöra allmänbildning. För mig som privatperson blir det då svårt att prata om eller beskriva ämnet utan att berätta hur jag tillskansat mig informationen. I samtal med vänner och bekanta gäller det därför för oss på Transkribering.nu att använda vårt goda omdöme och skilja på sådant som är okej att prata om i allmänna termer, och annat som en helt enkelt måste låta bli att berätta eller nämna.

Ytterligare åtgärder

Utöver våra generella rutiner kan du som kund alltid be om ytterligare åtgärder för att öka sekretessen. Om du helt vill undvika att ladda upp och ladda ner filer i vårt interna system kan vi istället ta emot och överlämna dem på USB. Det går också bra att till exempel be oss att utelämna personnamn, ortnamn eller liknande för att göra textfilen helt anonym.