Kickoff: Sveriges bästa distansarbetsplats

Ibland kallas det distansarbete när någon jobbar hemifrån en dag per vecka, någon driver ett enmansföretag hemifrån eller någon åker till ett kontor i Stockholm för att samarbeta med kollegor i andra världsdelar. Hos oss innebär distansarbete att det inte finns någon fysisk plats att åka till. Var och en arbetar hemifrån, eller från fritidshuset, eller från en solstol i Sydamerika. Var och en jobbar när de vill, morgonpigga, nattugglor, småbarnsföräldrar och singlar som vill leva livet, alla hittar bra arbetstider hos oss.

Det är inte bara skrivjobbet som görs på distans. Företagets administration,  kundkontakter och arbetsledning gör vi på distans. Genom ett starkt IT stöd och bra rutiner så arbetar vi samtidigt från Stockholm, Malmö och Ljungby. I vår kommer en av våra administratörer spendera fyra månader i Thailand. Genom att då arbeta på den Thailändska eftermiddagen får hon ansvar för att bevaka vår mailkorg när det är förmiddag i Sverige.

I år ska vi bli Sveriges bästa distansarbetsplats

Vi vet ännu inte exakt vad det innebära att bli Sveriges bästa distansarbetsplats. Men två saker har vi redan bestämt:

  • Det måste få kosta pengar
  • Vi ska se till personalens behov

Vi börjar året med två stycken fysiska kickoffer, en i Södra Sverige och en i mellersta Sverige, där vi diskuterar distansarbete och transkribering. I dessa samtal ser vi vad vi behöver göra för att bli Sveriges bästa distansarbetsplats.

Det handlar troligtvis om att utveckla den fysiska arbetsmiljön hos medarbetarna, om att utveckla vårt IT stöd så att det både fungerar bra som arbetsverktyg, men också i det sociala utbytet med kollegorna. Vi kommer behöver fundera över den sociala dimensionen av distansarbete. Att jobba hemma kan vara skönt då en slipper distraherande moment runt omkring, men det kan också vara ensamt. Ska man ta en paus mitt på dagen för att tvätta, eller ska man göra som alla andra och tvätta på kvällen?

Vi ser fram emot ett spännande år där vi ska utveckla vår distansarbetsplats till Sveriges bästa!