Ny arbetsledare

Att driva ett framgångsrikt företag inom transkribering kräver mer än bara duktiga transkriberare. Det handlar mycket om administration, samordning, kundkontakter och kvalitetssäkring. Som ägare gjorde jag till en början mycket av det arbetet själv men har med tiden lagt ut mer och mer av det jobbet på de anställda.

Från och med idag arbetar Secilia som mellanchef i företaget. Utöver administration så är hon ansvarig för genomgångar av transkriberingar och fördelning av arbetet. Det betyder inte att hon gör alla genomgångar själv, tvärtom lägger vi ofta ut jobben så att medarbetare går igenom varandras transkriberingar, ger varandra feedback och där med lär av varandra.

Mellanchef ger bättre transkribering

Att ha en mellanchef ser jag som ett kvitto på att företaget växer och ett steg i arbetet med att hålla en högre kvalitet på våra transkriberingar. Det gör också att jag själv kommer ha mera tid för att företagets strategiska utveckling och ledning.

/Oskar Jalkevik