Nytt försäljningsrekord

Under november sålde vi lite drygt 120 timmar transkribering. Där med slår vi förra månadens rekord med cirka 10 %. Det är allt från intervjuer, föreläsningar och gruppsamtal. Det mesta är vanlig transkribering på svenska. Då och då gör vi även uppdrag på engelska eller uppdrag med särskilda önskemål från kunden om hur vi ska skriva.

Det är väldigt roligt och viktigt att vi hela tiden ökar vår försäljning av transkriberingstjänster. Men det innebär också mycket, exempelvis i form av nyanställningar. Det innebär också mycket administration. Men mest är vi förstås glada att kunderna fortsätta att uppskatta våra transkriberingar 🙂

/Oskar Jalkevik