Personaldag om transkribering

Några kunder har varit kritiska till att det ibland märks att det är olika personer som skriver transkriberingar i samma projekt. Det problemet ville vi lösa! Idag träffades vi i Stockholm för att diskutera transkribering. Vi har tillsammans jobbat fram en standard för hur vi skriver. Stakningar, halva meningar, punkter, kommatecken och skiljetecken ska skrivas på samma sätt, oavsett vem av oss som skriver.

Vad ger en personaldag?

Företaget har idag sex stycken anställda som är bosatta runt om i Sverige. Att samla alla en heldag för att diskutera transkribering är en stor investering. Min övertygelse är att det kommer göra att vi leverera en ännu bättre kvalitet vilket kommer att gynna våra kunder. Det är dessutom väldigt roligt att träffa kollegor som vi annars bara har kontakt med via intranätet.

Med största sannolikhet så genomför vi en liknande personaldag nästa år.

/Oskar Jalkevik