Personaldag

På Transkribering.nu jobbar vi på distans. Alla arbetar hemifrån på de tider som passar en själv. Ibland har kollegor tagit med sig jobbet på resor. En lång sommar på Gotland eller några månader som utbytesstudent i Japan är två exempel på när det passar perfekt att distansarbeta med transkribering.

Personaldagen 2015
Personaldagen 2015

En gång per år träffas vi fysiskt. Idag har vi lärt känna varandra och haft trevligt. Vi har haft en föreläsning om handergonomi för att undvika att få ont i händerna av allt skrivande. Alla anställda har fått en uppdaterad dragning om företagets historik, vad som händer just nu och mina planer för framtiden. Vi har diskuterat transkriberingsetik och hur vi faktiskt skriver. Alla skrev samma fil och sedan gick vi mening för mening och jämförde oss med varandra för att lära av varandra och hitta de bästa gemensamma lösningarna. Kunderna ska inte märka att det är olika personer som sitter och skriver.

Distansarbete

Att arbeta på distans har många fördelar för oss. Men det finns ett stort värde i att träffas fysiskt en gång per år. Idag har vi tagit flera steg som kommer göra företagare roligare att arbeta på, mer lönsamt och dessutom ge en bättre produkt till våra kunder.

/Oskar Jalkevik