Skriver ni med utfyllnadsordet “ju”?

Vi har väl genomarbetade skrivregler som gör att kunden alltid får ut det mesta av sitt material. När du går igenom materialet som är transkriberat av oss kommer du inte märka att det kanske är 10 olika personer som har skrivit texterna. En av transkriptionens svåra utmaningar är avvägningen av vad vi ska skriva med eller inte, vad är egentligen ett utfyllnadsord? Här är ett av många exempel på hur vi har tänkt för att ge dig bästa möjliga text.

Transkribera Ju?

I en professionell transkribering går det inte att säga att ordet alltid ska vara med eller aldrig vara med. Det beror helt enkelt på sammanhanget.

Ordet “ju” betyder ungefär “så som vi alla vet”. När ordet används på just det sättet så skriver vi med ordet. I ett sådant sammanhang så förändras meningens betydelse av att ordet ju är med.

Vissa människor har en vana (eller ovana?) att säga ordet “ju” i var och varannan mening, utan att ordet tillför någonting i sammanhanget. Då tar vi bort ordet eftersom att det inte tillför någonting för sammanhanget.

Detta är bara ett av många exempel på hur våra genomtänkta skrivregler fungerar. Hör gärna av dig ifall du vill veta mera om hur vi skriver.

/Oskar Jalkevik