Smarta sätt att skriva rätt ord

Just nu jobbar vi med en stor kund. Nästan alla våra resurser går till den kunden, men vi har också lyckats klämma in några andra kunder. Kunden i fråga är verksam inom en bransch med många (och långa) facktermer som är obekanta för oss. Hur ska vi då kunna leverera transkriptioner på ett effektivt sätt?

Tips och trix

För våra större projekt skapar vi en gemensam ordlista. När jag ramlar över ett ord som jag inte är säker på så letar jag efter det i vår ordlista. Om det inte finns där där så Googlar vi fram ordet och lägger in det under rätt kategori i ordlistan.

Med hjälp av sammanhanget och en gissning av vad som sägs så går det nästan alltid Googla fram namn, orter, förkortningar eller facktermer som är okända för dig. Genom att vi samlar orden tillsammans så sparar vi tid åt varandra och kan leverera bättre transkriberingar med högre effektivitet.

Funktioner i ordbehandlaren

Vissa facktermer är återkommande. I LibreOffice finns en automatisk funktion som hjälper till att skriva ut vanligt förekommande ord i ditt dokument. I Microsoft Word lägger vi själva in de vanliga facktermer som förekommer i kundens transkriptioner. Tänk dig att hela tiden kunna skriva gi istället för gruppintervjuer, ifall du jobbar med en stor mängd inspelat material där ordet gruppintervjuer förekommer ofta. Det spar tid, och det spar på fingrarna att skriva rätt.

/Oskar Jalkevik