Tips för bättre inspelning med våra Olympus DM-650

Hos Transkribering.nu kan du kostnadsfritt låna en diktafon för att spela in de ljudfiler som du vill ha hjälp att transkribera. I den här filmen visar vi hur du kan använda smarta inställningar i Olympus DM-650 för att få bästa möjliga ljudkvalitet i din inspelningssituation. Ljudet blir väldigt annorlunda beroende på vilka inställningar du gör i diktafonen.