Transkribera med kortkommandon i Word

Transkribera med kortkommandon
Transkribera med kortkommandon i Word

Ett av våra mest effektiva verktyg för att hålla uppe vår skrivhastighet är att skapa kortkommandon i Word. Du hittar funktionen under Alternativ och språkkontroll. Motsvarande funktion finns även i Libre Office och Google drive.

Vi skapar två typer av kortkommandon. Dels de generella som förekommer i alla möjliga sammanhang. Istället för att skriva också så kan vi ha kortkommandot oxo. Det har visat sig att ord som organisation, samhället eller utbildning förekommer i många av våra projekt, oavsett ämnet. org, sam och utb är smidiga kommandon som ständigt sparar tid.

Kortkommandon för varje kund

Sen skapar vi kortkommandon som är specifika för varje projekt. Ibland får vi information från kunden om vanligt förekommande fraser, annars upptäcker vi själva vilka fraser som är vanligt förekommande i ett projekt eller i en enskild ljudfil. Om vi förstår att intervjun handlar om olika typer av glassar så kan vi tidigt lägga in kortkommandot ig för isglass och ss för strut. Om isglass och strut nämns 40 gånger vid transkribering av en intervju så innebär det kanske 40 gånger som vi slipper stanna upp och tappa flowet i skrivandet. Ibland kan det handla om långa och krångliga ord, då finns det ännu mera tid att vinna.

Varje transkriberare bygger upp sina egna kortkommandon. Men vi tipsar även våra kollegor om våra kommandon, både de generella kortkommandona och även de som är specifika för ett projekt.

När någon skrattar i våra intervjuer så skriver vi [skratt] för detta, och då använder vi oss av det innovativa kortkommandot haha.

/Oskar Jalkevik