Transkribera mycket och snabbt

Transkribering är en bransch där produktionen går mycket upp och ner. Dels finns det en säsongsvariation. Vissa delar av året är det alltid ett betydligt högre tryck. Men det kan också vara korta perioder där enskilda kunder har större behov av transkribering.

För några dagar sedan blev jag kontaktad av en kund som var i behov av att få ett mycket stort material transkriberat på kort tid. Det skulle ta dem för mycket tid att själva dela upp arbetet på flera företaget, de behövde en totalentreprenad på transkription. Efter några korta klick på miniräknaren svarade jag ja. Hittills har vi aldrig behövt säga nej till en kund, det är viktigt för mig.

Vi löste deras transkription

Exakt hur jag löste detta avstår jag från att skriva här på grund av konkurrensskäl. Men jag kan alla fall nämna att jag omedelbart tog ledigt från mina andra jobb och uppdrag under den perioden för att själv kunna ägna mig fullt ut åt transkription. Dels för att själv transkribera, men också för att ha tid att göra den administration som uppstår när stora material ska transkriberas av flera personer på kort tid. Att jag har en god relation med alla anställda och att vi är ett team har varit avgörande, samt att vi har ett väldigt bra intranät där det är enkelt att flytta, ändra och dela på uppgifter.

/Oskar Jalkevik