Transkribering med pedal

När du använder en symaskin så trycker du ner foten på en pedal för att maskinen ska köra. Under tiden kan du använda båda händerna till att styra tyget och trycka på symaskinens knappar. När du vill att maskinen ska stanna så släpper du bara upp foten.

Vi använder denna transkriberingspedal från Olympus.
Vi använder den här pedalen från Olympus när vi transkriberar.

Det är lika enkelt att transkribera. Istället för att flytta händerna på tangentbordet för att ta paus, spola tillbaka eller ändra hastighet så använder vi oss av transkriberingspedaler med tre knappar. Det sparar dyrbar tid och minskar slitaget på våra händer när vi skriver ner allt som sägs i en intervju. Var och en väljer själv sina inställningar för pedalen.

Inställningar för transkriberingspedalen

Dessa inställningar har jag för min pedal:

  • Vänstra knappen snabbspolar framåt medan jag hör vart i ljudfilen jag är.
  • Mittenknappen spolar tillbaka ljudfilen 5 sekunder, perfekt när jag inte hinner med att transkribera eller inte hörde vad som sades.
  • Högra knappen startar och stoppar uppspelningen.

Ett annat sätt att programmera pedalen är precis som med en symaskin, när en knapp hålls ner så spelas ljudet upp och när du släpper pedalen så pausar uppspelningen.

/Oskar Jalkevik