Vår långsiktiga personalpolitik

Vi arbetar noggrant för vår personalpolitik. Alla som transkriberar för oss är anställda av Transkribering.nu Sverige AB. Vi tar inte in underleverantörer som transkriberar för oss på svenska. Vi har sett att personer som regelbundet jobbar med transkribering hos oss helt enkelt blir bättre på vårt sätt att transkribera. Det skulle förstås fungera att ta inte ha några anställda utan ta in olika personer som jobbar lite då och då när det behövs, men det skulle inte bli lika bra. Personer som dagligen jobbar inom ett annat språkyrke kan ha svårt att snabbt ställa om till våra avancerade transkriberingsrutiner.

Personalen transkriberar hela tiden

Våra transkriberare jobbar för oss varje vecka. Alla är så pass vana vid vårt sätt att arbeta att våra kunder inte märker av att det är olika personer som transkriberar deras intervjuer.

Med våra stora volymer är det inget problem för oss att hålla vår personal sysselsatt hela tiden samtidigt som vi med enkelhet kan hjälpa en kund med 30 timmar transkribering på en vecka utan att behöva hyra in underleverantörer.

Därför erbjuder Transkribering.nu de bästa transkriberingarna i Sverige!

/Oskar Jalkevik