Vi satsar över 100 000 kr på förbättrat IT-stöd

Minns du hur Hotmail såg ut 2001? Om du jämför med idag så känns det de gamla webbmailerna förvisso fungerande, men inte särskilt smidiga. Sedan 2001 har troligtvis Hotmail lagt miljardbelopp på att förbättra sin tjänst.

På Transkribering.nu använder vi IT-systemet Teamwork, som i grunden är modernt och välfungerande 2016. Men Teamwork har inte riktigt all den funktionalitet vi behöver, under 2016 har vi därför anlitat en konsult som programmerar en tilläggsfunktioner  i Teamwork. Exempelvis kan vi idag låta våra kunder kategorisera filer exempelvis med bråttom vs inte bråttom, och att systemet då ser till att de brådskande filerna blir klara först. Samma funktion kan också se till att engelskspråkig personal jobbar med filer som kategoriserats som engelska. Främst har vi skapat funktioner som underlättar administrationen bakom kulisserna.

Ännu mer smarta funktioner under 2017

Under 2017 har vi skrivit avtal med företaget .jo solutions om att under fortsätta utveckla vårt IT-stöd under hela 2017. Vi bestämmer löpande under året vilka funktioner som ska skapas. Några exempel på funktioner som vi kommer ta fram under våren riktar sig till våra kunder. Det ska bli möjligt, inte bara att se vilka filer du redan laddat upp, utan även hur långa dessa är, hur mycket de kommer kosta samt vilken statusen är på respektive fil. Du kommer alltså kunna logga in och se vilka av dina filer som arbetet är påbörjat med samt vilka som fortfarande ligger i jobbkön.  Nästa steg blir sedan ett helt nytt gränssnitt för att ladda upp filer där du kommer kunna göra mer val än idag, för att få varje transkribering så som du vill ha den. Vi kommer sedan bygga på med fler funktioner i den nya kundportalen. Har du önskemål på hur kundportalen borde vara utformad så får du gärna höra av dig.

Mycket bakom kulisserna

De flesta funktioner är dock sådant som inte kunderna märker av utan sådant som gör vår administration snabbare och effektivare, så att vi snabbare kan skicka dig din faktura. För några månader sedan så skapade vi en funktion som skickar oss en varning ifall en kund laddar upp flera filer med samma namn. Det har hänt att kunden har laddat upp dubbletter och att vi därför transkriberat samma fil två gånger, den risken minimerar vi nu.

Det ska bli väldigt roligt att fortsätta satsa och utveckla våra IT-system under 2017. Det ska vara enkelt och smidigt för våra kunder, våra anställda och företagets administratörer.