Svenska virtuella assistenter

Vi som transkriberar har väldigt kvicka fingrar. Vi hjälper gärna till med andra tjänster än transkribering.

Flera transkriberare redo att hjälpa dig med administrativ service.
Flera transkriberare redo att hjälpa dig med administration

Vi har ett unikt koncept där svenskspråkiga assistenter med kort varsel kan hjälpa dig vid arbetstoppar. Du kan få flera assistenter redan samma dag.

Vi kan hjälpa till med nästan vad som helst som inte kräver särskild förkunskap. Här är några exempel.

  • Klippa och klistra information.
  • Söka upp informationen på internet.
  • Sortera/sammanställa Excel-listor.
  • Mata in information på en hemsida eller webbshop.
  • Korrekturläsa texter.
  • Och mycket mera.

Fördelar med att välja oss

  • Om arbetet tar mindre tid än beräknat så betalar du bara för den tid som gått åt – och vi är väldigt kvicka.
  • Vid stora behov så kan flera personer börja jobba direkt. Vi kan leverera upp till 30 arbetstimmar inom ett dygn.
  • Vi väljer ut  de personer som har bäst kompetens för just ditt arbete. Det kommer vara kvicka personer som snabbt kan sätta igång.
  • Vi har inga “springvikarier”. Ingen behöver sitta och undra varje morgon ifall de får jobb eller inte. Vid brådskande uppgifter omprioriterar vi från mindre brådskande jobb.

Vid frågor eller önskemål om rabatt, mejla info@transkribering.nu eller ring 08-68 42 87 97. Vid brådskande ärenden kan du ringa på kvällar och helger.

Pris

Vårt pris är 600 kr per arbetstimme. Vid större och/eller återkommande beställningar så kan vi ge ett lägre pris. För arbete på kvällar och helger kan priset bli högre.

Beställ

Fyll i formuläret för att göra din beställning. Om det inte råder några oklarheter så påbörjar vi arbetet så fort vi får beställningen.