Varför transkribera?

Spara tidiconmonstr-pen-icon-256

Det går oftast mycket snabbare att läsa än att lyssna för att komma åt viktiga svar på frågor. Du slipper slippa spola fram och tillbaka. Många av våra kunder lyssnar på den inspelade intervjun samtidigt som de läser transkriptionen. Med hjälp av en märkpenna blir det enkelt att hitta tillbaka till extra viktiga stycken.

Förenkla arbeteticonmonstr-time-3-icon-48

Vi kan även göra en tidsmarkering i varje stycke i transkriptionen, mot en mindre avgift. Då blir det ännu enklare att hitta ett visst stycke både i textfilen och ljudfilen.

Förbättra analyseniconmonstr-magnifier-4-icon-48

Att transkribera intervjuer ger bättre möjligheter att analysera sitt material. Möjligheten att fritextsöka i sin text och att särskilja vem som sa vad i exempelvis en fokusgrupp gör det mycket lättare att dra viktiga slutsatser.

Minska kostnadernaiconmonstr-banknote-multi-9-icon-48

Det tar tid att lära sig transkribera snabbt och noggrant. Därför sparar du antagligen pengar på att lämna bort den delen av arbetet. Då kan du fokusera på det du är bra på och tycker är roligt.

I längden blir det ofta både billigare och smidigare att anlita oss istället för att anlita en bekant som inte är lika van vid transkribering och som plötsligt inte har tid att transkribera så mycket som du behöver just nu. När någon av våra anställda inte hinner skriva klart din intervju, exempelvis vid sjukdom, då hoppar någon annan av våra anställda in och gör jobbet istället, utan att du märker något.