Transkribering av rättegångar

Transkribering.nu har genom åren tagit sig an ett antal större projekt med transkribering av förhör vid rättegångar. Vi har väl utarbetade rutiner för hantering av den här typen av filer och ett bra arbetssätt för att kunna leverera ett stort antal timmar inspelat material på kort tid. Utöver vår normala leveranstid om 7 dagar så erbjuder vi snabb leverans om 24, 48 samt 72 timmar beroende på våra kunders behov. De flesta projekt vi har arbetat med har pågått under flera veckor och vi väljer ut ett team av transkriberare som jobbar i projekten. Transkriberarna arbetar aktivt med interna ordlistor och för dialog med varandra för att tillgodose kunderna med en kvalitativ transkribering.

Vad är transkribering och varför är det viktigt?

Transkribering innebär att man tar ljud- eller videofiler och omvandlar dem till textform. Genom att transkribera förhandlingar kan man på ett enkelt sätt komma åt all information från rättegången och man slipper lägga tid på att lyssna igenom eller titta på en hel inspelning.

Dessutom ger transkribering en detaljerad dokumentation av allt som sägs under förhandlingen, vilket kan vara ovärderligt i framtida rättsfall eller processer. Det är också en fördel att ha en exakt textversion av förhandlingarna, eftersom det kan undvika missförstånd eller felaktigheter som kan uppstå när man försöker minnas vad som sades under rättegången.

Spara tid och öka produktiviteten med transkribering

Att transkribera förhandlingar kan också spara tid och öka produktiviteten för advokatbyråer. Genom att ha en transkriberad version av förhandlingarna går det snabbt att söka efter specifika delar eller ord utan att behöva lyssna igenom hela inspelningen. Detta sparar tid och gör det lättare för advokaterna att hitta den information som de behöver.

Fördelar med transkribering

Det finns flera fördelar med att transkribera förhandlingar:

  1. Sparar tid och ökar produktiviteten
  2. Ger en detaljerad dokumentation av allt som sägs under förhandlingen
  3. Undviker felaktigheter och missförstånd
  4. Kan användas som referensmaterial i framtida rättsfall
  5. Gör det enklare att hitta information snabbt och effektivt

Genom att transkribera allt som sägs i en förhandling, kan man spara tid och öka produktiviteten. Man får samtidigt en exakt och detaljerad dokumentation av vad som sades under rättegången. Detta kan vara särskilt viktigt när det gäller att undvika felaktigheter och missförstånd samt för att använda informationen som referensmaterial i framtida rättsfall.

Är ni i behov av transkribering av rättegångar? Hör gärna av er till oss via e-post på info@transkribering.nu eller telefon så hjälper vi er vidare!