Transkribering av rättegångar

Transkribering.nu har genom åren tagit sig an ett antal större projekt med transkribering av förhör vid rättegångar. Vi har väl utarbetade rutiner för hantering av den här typen av filer och ett bra arbetssätt för att kunna leverera ett stort antal timmar inspelat material på kort tid. Utöver vår normala leveranstid om 7 dagar så erbjuder vi snabb leverans om 24, 48 samt 72 timmar beroende på våra kunders behov. De flesta projekt vi har arbetat med har pågått under flera veckor och vi väljer ut ett team av transkriberare som jobbar i projekten. Transkriberarna arbetar aktivt med interna ordlistor och för dialog med varandra för att tillgodose kunderna med en kvalitativ transkribering.

Är ni i behov av transkribering av rättegångar? Hör gärna av er till oss via e-post på info@transkribering.nu eller telefon så hjälper vi er vidare!