Kategoriarkiv: Transkribering

Den perfekta transkriberingen

Ibland får man en ljudfil tilldelad sig som är så där perfekt. En sån där ljudfil som får en att liksom nästan pusta ut bara några sekunder efter att man tryckt på ”play”, för man vet att det kommer gå smidigt, det kommer gå fort, det kommer inte bli många, om ens några, ”hör inte”-markeringar och framför allt – kunden kommer bli nöjd.

Bara några sekunder in kan jag naturligtvis inte veta vad filen handlar om, om ämnet kommer vara lättsamt eller tungt att lyssna på. Jag vet inte heller om det kommer bli mycket ”googling” för att kolla upp exempelvis de rätta stavningarna på namn och företag och jag vet inte heller riktigt än exakt hur många det är som medverkar i filen. Men – ljudkvaliteten! Ljudkvaliteten är perfekt.

När filer måste nekas

Ljudkvaliteten är definitivt nummer ett av viktiga punkter för att få en bra transkribering. Man känner med en gång hur modet sjunker lite när man öppnar upp en fil och ljudet sprakar, ekar, knastrar, stundtals försvinner, någon eller alla av personerna sitter långt från mikrofonen eller de befinner sig i en miljö som myllrar av folk, trafik eller blåsigt väder. Det är inte bara det att det är svårt att uppfatta vad som sägs i filer med dålig ljudkvalitet, sådana filer kan man inte heller lyssna på längre stunder utan att få ont i öronen. Det blir rent av ett arbetsmiljöproblem och ibland måste filer faktiskt nekas på grund av det.

Särskiljning behöver inte vara svårt

Nummer två som får en att glädjas när man öppnar upp en fil är hur personerna i filen talar, det vill säga, när man märker att de tänker på att höras tydligt i mikrofonen. Jag hade en gång en fil där elva deltagare skulle särskiljas och de hade ordnat det på absolut bästa sätt för att få en så bra transkribering som möjligt: den som talade höll i mikrofonen så att endast hen hördes. Då var det plötsligt inga problem alls att vare sig särskilja vem som talade eller att få med vad som sades.

Slutet gott, allting gott

När man så öppnar en fil där man genast hör att de medverkande befinner sig i en helt tyst miljö, en plats med en stängd dörr och inga störande bakgrundsljud över huvud taget, en mikrofon med bra ljudupptagning, placerad så att alla hörs lika väl och att de medverkande även talar lugnt och tydligt – då kan det inte bli en dålig transkribering.

/Malin

Människa vs. maskin

Två olika metoder

De som har arbetat med forskningsunderlag eller andra områden där en skriftlig version av en ljudfil är nödvändig känner säkert till att det finns maskintranskribering. Det innebär att ett program läser in din ljudfil och genererar en textversion utifrån ljudet, i stället för att en människa sitter och lyssnar och skriver ut det. Men kan dessa två metoder verkligen anses vara jämbördiga?

Ibland hör maskinen fel…

Det finns många saker en maskin inte kan ta med i beräkningen: tonläge, nyanser i talet, särskiljning mellan röster som är för lika, och så vidare. Dessutom måste alltid en människa i slutändan gå igenom transkriptionen manuellt för att säkerställa att den är korrekt, lägga till passande skiljetecken, samt rätta på de ställen där maskinen har hört fel. För vad sägs om de här felhörningarna mellan maskin och människa:

Maskin: ”… det gäller att vara stroganoff förstår du.”
Människa: ”… det gäller att vara strong enough, förstår du.”

Maskin: ”Hur katten ser ut. Ja. Vit och platt får man väl sälja.”
Människa: ”Hur katten ser ut? Ja … Vit och svart, får man väl säga.”

Människan vinner i slutändan!

Förutom de tydliga felen när det gäller rena ord så vinner man mycket på att få med hur saker och ting sägs, för att lättare kunna få fram nyanserna i talet (extra viktigt om du gör kvalitativa studier, till exempel). Så det finns mycket att vinna på att låta en människa transkribera din ljudfil!

Space 360 förvärvar Transkribering.nu

Idag har Space 360 och Oskar Jalkevik träffat överenskommelse om att Space 360 förvärvar företaget Transkribering.nu Sverige AB av Oskar Jalkevik.

Transkribering.nu har drivits av Oskar Jalkevik sedan 2012. De senaste fyra åren har verksamheten bedrivits i bolaget Transkribering.nu Sverige AB. Under 2018 transkriberade och undertextade företaget över 3 000 timmar inspelat material.

– Vi vill bli större inom området transkribering. Transkribering.nu har den specialkompetens som är nödvändig för att Space 360 ytterligare ska kunna förstärka sin position inom det området, säger Eddie Jabbar.

Space 360 etablerades 1992 och har sedan dess varit en framträdande aktör inom området språkservicetjänster.

Transkribering.nu har på sju år växt organiskt från att ha varit en väldigt liten och personlig verksamhet, till att bli storskalig och professionellt driven.

– I takt med att verksamheten har växt har det blivit nödvändigt att ha en större ägare med lång erfarenhet av språkbranschen. Med Space 360 blir det möjligt att utveckla verksamheten ännu mera, säger Oskar Jalkevik.

Verksamheten fortsätter som vanligt. Alla kunder tar kontakten med företaget på samma sätt som tidigare och har kvar samma priser och villkor för tjänsterna.

Kontakt:
Eddie Jabbar, Space 360, 0705-09 03 60
Oskar Jalkevik, Transkribering.nu, 0736-12 05 69

Företrädare från Space 360 och Transkribering.nu firar förvärvet

Speciallösningar och extra tillval

Vad har kunden för behov?

Ibland kan våra kunder ha olika önskemål när de beställer transkribering av oss och vi gör alltid vårt yttersta för att tillgodose dessa behov.

Det kan gälla enklare saker som snabb leverans inom ett dygn, eller önskemål om supersäker transkribering så att vi löser leverans av ljudfil och färdig transkribering via USB i stället. Om du inte har en egen diktafon lånar vi ut en gratis. Men utöver detta kan du även välja till tidsstämpel vid varje mening så det blir lättare att orientera sig i ljudfilen. Detta kan underlätta om du har en längre ljudfil som väl utskriven sträcker sig över väldigt många sidor.

Speciella önskemål

Det kanske är viktigt för dig att veta vem som säger vad? Då kan vi särskilja deltagarna i ljudfilen med namn, nummer eller annat sätt som passar. Och om du inte vill missa några nyanser alls i det inspelade materialet kan du be om en extra detaljerad transkribering. Då utelämnar vi ingenting. Varje stakning, avbruten mening och utfyllnadsord skrivs då med.

Om du har andra behov utöver ovanstående så hittar vi ett sätt att möta dem. Kanske föredrar du att göra transkriberingen könsneutral och vill att vi i stället för ”han” och ”hon” skriver ”hen”? Eller ska namnen på personer och orter anonymiseras? Kanske är du behjälpt av tidsstämpel var tionde minut i stället för vid varje ny mening?

Berätta för oss vad du behöver så hittar vi en lösning tillsammans!

Webbtillgänglighetsdirektivet

Webbdirektivet är nu svensk lag

Den 1 januari i år blev EU:s webbtillgänglighetsdirektiv svensk lag. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på att information på offentliga webbplatser ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett förutsättningar. Tillgänglighet handlar både om att innehållet ska vara begripligt och möjligt att uppfatta för alla, men också att tekniken ska vara robust och enkel att hantera.  

Undertexta era videoklipp

Ett konkret exempel på vad lagen kräver är att videoklipp på offentliga webbplatser ska kompletteras med ett textalternativ. Undertexter är det textalternativ som föredras av många. Ljud och video är ju i sig ett sätt att göra information tillgänglig för fler, men det bästa är om rörlig bild, ljud och text kombineras. Då kan informationen nå ut både till dem som av olika anledningar har svårt att ta till sig skriven text, och dem som hindras från att uppfatta ljud.

Textning gynnar många

Det är inte bara personer med hörselnedsättning som är behjälpta av undertexter – även personer med svenska som andraspråk kan ha stöd av textningen. En textremsa är dessutom uppskattat för den som av olika anledningar inte vill ha ljudet påslaget eller inte uppfattar ljudet på grund av buller eller störande ljud i omgivningen.

Ta hjälp av Undertextning.nu

Transkribering.nu driver också sajten undertextning.nu där vi erbjuder undertexter på svenska och engelska. Beställningen går till så att du som kund skickar en länk till ditt videoklipp till oss. Det kan exempelvis vara en länk till klippet på Youtube eller Vimeo eller en Dropbox-länk till en videofil. Undertexten levereras sen tillbaka till dig i form av en SRT-fil som du enkelt läser in i ditt videoredigeringsprogram eller vald videodelningstjänst. Vi kan även ordna så att du får undertexten inbränd i videofilen, men ur tillgänglighetsperspektiv är valbar undertext det som rekommenderas.

Läs mer om undertextning på undertextning.nu.

Vilka omfattas av lagen?

Lagen är tillämplig på alla offentliga aktörer – kommuner, landsting, statliga myndigheter, universitet och högskolor samt förstås även privata aktörer med offentlig finansiering inom förskola, skola, hälso- och sjukvård och omsorg.

När måste lagkraven vara uppfyllda?

Införandet av lagen kommer att ske successivt. För nya webbplatser ska lagkraven vara uppfyllda senast i september 2019. För befintliga webbplatser (som offentliggjordes före september 2018) är det september 2020 som gäller och för mobila applikationer ska lagkraven uppfyllas senast i juni 2021.

Läs vidare:

Översikt och riktlinjer: https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

DIGG (den myndighet som ska se till att lagen följs): https://www.digg.se/utveckling–innovation/digital-tillganglighet

Lagtexten: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937

Vi fortsätter jobba enligt GDPR

Minns ni för ett år sen när vi på någon vecka fick ungefär 100 mejl från företag och organisationer som informerade om hur de behandlar personuppgifter? Sen dök det upp massor av kryssrutor där vi skulle acceptera hur företag och organisationer behandlar våra personuppgifter. Vi fortsätter att klicka i dessa klickrutor när vi handlar på nätet eller registrerar oss på andra sidor. Vi på Transkribering.nu gjorde precis som alla andra gjorde för ett år sen.

Vi har fortsatt fokus på säkerhet och skyddande av personuppgifter

Att under förra våren upprätta en integritetspolicy var inte bara en papperstiger för oss. Vi har fortsatt att arbeta aktivt med att skydda personuppgifter. Just nu jobbar vi exempelvis med att radera de kunder som inte har varit aktiva som kunder på över två år. Det är en rutin som vi hade redan innan GDPR infördes. Vi ska bara lagra personuppgifter om vi har ett syfte med det. Det finns ingen anledning för oss att lagra personuppgifter om någon som inte längre är aktiv kund hos oss. Om vederbörande vill bli kund igen så är det förstås bara att vi registrerar dennes uppgifter igen.

Det material som vi transkriberar innehåller nästan alltid personuppgifter. Vi behöver lagra ljudfiler och textfiler hos oss medan vi arbetar med dem, men det finns ingen anledning för oss att lagra dessa filer när uppdraget är slutfört. Vi uppmanar därför hela tiden våra kunder att så fort som möjligt ladda ner filerna, så att inte vi har kvar filer liggandes hos oss i onödan.

Detta är bara två exempel på saker som vi gör regelbundet. Vi fortsätter hela tiden att utveckla vårt arbete med att skydda personuppgifter som lagras hos oss.

Förstärkning på personalfronten

I takt med att vi växer både på längden och bredden så förstärker vi vårt team som jobbar med den dagliga kontakten gentemot våra kunder och personal. Sedan i början av våren jobbar Emelie i den rollen. Emelie har en bakgrund som undertextare och översättare. Hon har varit ledande i vårt arbete med att utveckla vår undertextningstjänst. Samtidigt som hon fortsätter med det arbetet, så kommer hon nu understödja arbetet med våra kunder och personal inom transkribering. Att vi nu är fler som jobbar med detta, kommer innebära att både kunder och personal kommer få snabbare svar på sina frågor, samtidigt som vi ännu mer kommer kunna integrera arbetet med transkribering och undertextning!

Nyhetsbrev: Rabatt på transkribering

Ledande inom transkribering 

Transkribering.nu är störst i Sverige på transkribering. Under perioden september 2018 till och med februari 2019 transkriberade vi 1776 ljudtimmar.
Vi har haft fullt upp hela vinterhalvåret. Nu är våren på intåg och vi erbjuder 100 kr rabatt per ljudtimme på allt som laddas upp fram till och med 22 mars för dig och dina kollegor.

Billigare i några dagar

Vi drar av 100 kr per ljudtimme på alla transkriberingar som du och dina kollegor laddar upp fram till 22 mars. Mejla oss koden Mars100 för att få rabatten.

Nu när våren är på G känner man att energin börjar komma tillbaka, och vi är taggade på att leverera grym transkribering till er!

Hilda skriver om vårt sekretessarbete

För oss på Transkribering.nu är kundens sekretess alltid mycket viktig. Vi har tydliga rutiner för hur vi handskas med de ljud- och textfiler vi arbetar med. Vi tillser alltid att den information som finns i ljudfilerna vi tar emot inte på något sätt blir tillgänglig för någon annan än den person (ibland personer) hos oss som arbetar med materialet.

Inga filer via e-post

För mig som anställd innebär rutinerna att jag enbart tar emot och laddar upp filer i vårt interna system Teamwork. I förekommande fall tar jag också emot filer på USB. Jag skickar aldrig några filer via e-post.

Allt raderas

Den ljudfil som jag ska arbeta med laddar jag ner till min dator och den finns där under tiden jag arbetar med transkriberingen. Så fort en transkribering är klar och textfilen är skickad till kunden raderar jag alla filer från min dator.

Diskretion

Transkribering.nu är en distansarbetsplats och jag som anställd är fri att välja var jag vill sitta och jobba. Jag är dock bunden till regeln om att aldrig placera mig på en plats eller på ett sätt så att någon annan än jag själv kan ta del av informationen i ljud- eller textfilerna. Denna restriktion gäller naturligtvis även gentemot familjemedlemmar om jag väljer att arbeta hemifrån.

En viktig och ibland klurig del av diskretionen och sekretessen i arbetet är att inte prata med andra utanför företaget om innehållet i ljudfilerna. Det är självklart för oss att aldrig nämna namn eller specifik information från intervjuerna. Men mycket av informationen och innehållet är dock inte specifik på det sättet utan allmän fakta, men kan ändå vara så pass speciell att det kan verka anmärkningsvärt att någon utanför branschen känner till det. Det handlar om fakta som hamnar utanför det som kan tänkas tillhöra allmänbildning. För mig som privatperson blir det då svårt att prata om eller beskriva ämnet utan att berätta hur jag tillskansat mig informationen. I samtal med vänner och bekanta gäller det därför för oss på Transkribering.nu att använda vårt goda omdöme och skilja på sådant som är okej att prata om i allmänna termer, och annat som en helt enkelt måste låta bli att berätta eller nämna.

Ytterligare åtgärder

Utöver våra generella rutiner kan du som kund alltid be om ytterligare åtgärder för att öka sekretessen. Om du helt vill undvika att ladda upp och ladda ner filer i vårt interna system kan vi istället ta emot och överlämna dem på USB. Det går också bra att till exempel be oss att utelämna personnamn, ortnamn eller liknande för att göra textfilen helt anonym.

Vad innebär nya webbdirektivet för svenska myndigheter?

Det nya webbdirektivet ställer en lång rad krav på svenska myndigheter som publicerar material på internet. Ett av dessa krav gäller tillgängligheten på rörlig media, så som kortfilmer. Detta krav har inte trätt i kraft ännu, men många myndigheter är redan igång med att tillgängliggöra sina videor med undertexter. Du som brukar använda Facebook eller andra sociala medier har säkert uppmärksammat att många reklamfilmer och dylikt har undertexter.

Det finns idag gratisverktyg som automatiskt undertextar filmer på internet. Dessa blir dock inte särskilt bra, och kan ibland kräva mycket arbete för att korrigera manuellt. De tar inte heller alltid hänsyn till de rekommenderade riktlinjer som finns för att göra undertextningen så lättläst som möjligt. En erfaren undertextare är helt enkelt mycket bättre än en robot, på att skapa de perfekta undertexterna.

Testa oss

Sedan 2017 driver vi sajten undertextning.nu där vi erbjuder undertextning av just kortare videoklipp för webben. Vi vill gärna att ni som idag köper transkriberingstjänster av oss, även ska testa att låta oss göra undertexter för era videoklipp. Börja redan idag så att ni är väl förberedda när det nya webbdirektivet träder ikraft!

 

Läs mer

Klicka här för att läsa mer om webbdirektivets krav på textning av rörlig media

Höjda krav för att jobba hos oss

För att fortsätta producera de allra bästa transkriberingarna så behöver vi ha den bästa personalen. Det är många som söker jobb hos oss och de allra flesta lever inte upp till våra höga krav på snabbhet, noggrannhet och språkkänsla. Vi gör därför om vår rekryteringsprocess för att på ett tidigare stadium kunna välja bort kandidater. Vi ser också att den sökande har ett stort eget ansvar i att vara väl förberedd. För att få göra uppkörning för bil på Trafikverket måste du ha en handledare eller körskolelärare som anser att du är tillräckligt rutinerad för att få göra uppkörningen. Hos oss förväntar vi oss att den sökande själv tar detta ansvar.

Tips till dig som söker jobb hos oss

Innan du söker jobb hos oss så rekommenderar vi att du övar en hel del själv. Du behöver klara av att skriva en sex minuter lång ljudfil på 30 minuter. Internet är fullt av ljudfiler och filmklipp som du kan öva på. Vi förväntar oss också en god språkkänsla. Skillnaden mellan de och dem är ett exempel på en språkregel som du som sökande behöver förstå. Om du är osäker på din skrivhastighet och din språkkänsla så rekommenderar vi att du övar ytterligare innan du skickar in en ansökan hos oss.

Vi är en bra arbetsplats som erbjuder både flexibilitet och bra arbetsvillkor. Du behöver inte ha arbetat med transkribering tidigare och det spelar ingen roll hur gammal du är.

Kanske är detta det perfekta jobbet för dig? Eller känner du någon som borde söka jobb hos oss? Välkommen med en ansökan https://www.transkribering.nu/soka-jobb

Signera avtal digitalt

Det ska vara enkelt att vara kund hos Transkribering.nu. För att ytterligare underlätta för våra kunder så introducerar vi nu möjligheten att signera avtal helt digitalt. I samarbete med företaget OneFlow erbjuder vi nu signering av exempelvis uppdragsavtal och personuppgiftsbiträdesavtal på några minuter. Ni kan signera med antingen e-signatur eller bank-id. Båda alternativen är juridiskt bindande och följer standarden för hur e-signering ska gå till. När avtalet är signerat av alla parter skriver ni ut en PDF-fil som bekräftar att alla har signerat avtal, samtidigt som det bindande avtalet sparas digitalt.

Om vi föredrar pappersavtal då?

Vi på transkribering.nu har länge gått i bräschen för distansarbete. Vår ambition är att hantera så lite administration som möjligt analogt. Det finns egentligen ingen anledning för varken företag eller myndigheter att vägra använda e-signatur. Vi vädjar därför till våra kunder att släppa rädslan för digitala lösningar och att gå in på Oneflow.com och läsa på om lösningen. Det kommer garanterat spara tid både för handläggare och firmatecknare.