Etikettarkiv: transkriberingstips

Om att fylla tystnaden

Som transkriberare blir man väldigt uppmärksam på hur folk faktiskt talar. Att skriva ner i stort sett ordagrant vad människor säger är ungefär som att spela upp ett dansstycke i slow motion; när du tar bort flödet och bryter ner det, upptäcker du en massa saker du inte gjorde innan.

Öppnar du en bok och läser en dialog ser allting oftast väldigt prydligt ut. Meningarna är sammanhängande och till synes genomtänkta, är det fler som talar så talar de var för sig och det är lätt att hänga med i konversationen. Verkligheten är inte alls så, över huvud taget. Verkligheten är faktiskt ganska kaotisk (till skillnad från ett dansstycke i normaltakt då som oftast är väldigt vackert), för man tänker oftast inte på hur man talar, man bara gör det.

Skriva vs. prata

Skillnaden på att skriva ner svaret på en fråga gentemot att säga den med sin röst är ganska stor. Skriver du ner svaret har du tid att tänka över hur du ska formulera dig och du kan förmedla exakt det du vill förmedla. Säger du svaret på en fråga blir det oftast lite mer ord och många av dem är utfyllnadsord som egentligen inte tillför någonting till svaret i sig. Anledningen till detta tror jag delvis är att vi inte vill låta andra vänta. Tänker vi för länge blir vi i stället stressade och kan inte tänka alls. Om någon dock (och det här är väldigt ovanligt) i tystnad tänker över sitt svar börjar i stället personen som ställt frågan att omformulera sin fråga i tron om att den andre inte har förstått.

Ord som inte betyder någonting

Vad vi då oftast gör när vi tänker över vårt svar är att prata. Vi säger det första som poppar upp i huvudet och sedan slingrar vi oss fram till kärnan av svaret med hjälp av ord som inte betyder någonting. Exempel på såna ord är ”alltså”, ”liksom”, ”typ”, ”så här”, för att inte tala om rena läten, så som ”eh”, ”um”, ”hm”. Alla språk har de här orden och lätena för vi måste, av någon anledning, fylla tystnaden.

Hur vi transkriberar

Dessa läten och ord vi använder som inte betyder någonting i sammanhanget blir väldigt, väldigt tydliga när man ska skriva ner vartenda ord någon säger. Vi tar därför bort dessa utfyllnader i en standardtranskribering. Inte bara läten som ”eh”, utan även stakningar och påbörjade meningar som ändras efter ett par ord, liksom ord som används som utfyllnadsord mer än de används till det de faktiskt ska användas till. Dels sparar det knapptryckningar och därmed tid för oss, men också så blir det så mycket mer lättläst. För det är faktiskt så att allt som oftast så är flödet i tal något av en illusion, för det försvinner helt när det förvandlas till text

Speciallösningar och extra tillval

Vad har kunden för behov?

Ibland kan våra kunder ha olika önskemål när de beställer transkribering av oss och vi gör alltid vårt yttersta för att tillgodose dessa behov.

Det kan gälla enklare saker som snabb leverans inom ett dygn, eller önskemål om supersäker transkribering så att vi löser leverans av ljudfil och färdig transkribering via USB i stället. Om du inte har en egen diktafon lånar vi ut en gratis. Men utöver detta kan du även välja till tidsstämpel vid varje mening så det blir lättare att orientera sig i ljudfilen. Detta kan underlätta om du har en längre ljudfil som väl utskriven sträcker sig över väldigt många sidor.

Speciella önskemål

Det kanske är viktigt för dig att veta vem som säger vad? Då kan vi särskilja deltagarna i ljudfilen med namn, nummer eller annat sätt som passar. Och om du inte vill missa några nyanser alls i det inspelade materialet kan du be om en extra detaljerad transkribering. Då utelämnar vi ingenting. Varje stakning, avbruten mening och utfyllnadsord skrivs då med.

Om du har andra behov utöver ovanstående så hittar vi ett sätt att möta dem. Kanske föredrar du att göra transkriberingen könsneutral och vill att vi i stället för ”han” och ”hon” skriver ”hen”? Eller ska namnen på personer och orter anonymiseras? Kanske är du behjälpt av tidsstämpel var tionde minut i stället för vid varje ny mening?

Berätta för oss vad du behöver så hittar vi en lösning tillsammans!

Gratis transkriberingstips till studenter

Student som ska transkribera
Glad student

Är du en av alla studenter som ska skriva uppsats i vår? Har du fått veta att du måste transkribera dina intervjuer? Jobbigt?

Transkribering är väldigt jobbigt för den som är ovan och som har dåliga rutiner. Med några enkla och konkreta tips går det att spara mycket tid, fingervärk och energi. Med rätt verktyg blir allting mycket enklare.

Under flera år har vi lagt massor av tid på att hitta smartare sätt att transkribera. De enkla och viktiga tipsen sammanfattar vi på vår studentsajt.

Klicka här för att komma till vår studentsajt

Transkribera i realtid

Undrar du också hur det går till att transkribera riktigt snabbt? Här både ser och hör du skärmen samt hör smattret från tangentbordet medan vår kollega Sigrid transkriberar vår reklamfilm. Det är svårt att skriva helt i realtid så några gånger hör du hur ljudet spolar tillbaka några sekunder. Tack vare transkriberingspedalen så kan Sigrid spola tillbaka fem sekunder samtidigt som hon skriver, alltså utan att behöva flytta händerna på något sätt.

Så här ser det ut

Titta på filmen och imponeras över hur snyggt det är med transkribering!

Klippa ljudfiler snabbt, lätt och gratis

Internet kan verkligen vara enastående. I synnerhet när man hittar någonting som underlättar ens dagliga arbete, och dessutom är helt gratis och superlätt att använda. Som transkribent hanterar man mycket ljudfiler, och man är med jämna mellanrum hjälpt av att klippa filerna eller välja ut särskilda sektioner av dem. Som kund kan det också vara bra att klippa sina ljudfiler innan man laddar upp dem till oss. På så vis är det klart och tydligt var vi ska börja och sluta transkribera. Hemsidan http://mp3cut.net/ gör den här processen väldigt mycket enklare.

Klippa ljudfiler

Steg 1: Öppna din fil. Antingen från din hårddisk, eller från Google Drive, Dropbox eller en länk. Vänta därefter ett kort tag på att ljudfilen laddas in.

Steg 2: Ta tag i det första handtaget, till vänster, för att justera var ljudfilen ska börja.  Ta tag i det andra handtaget, till höger, för att justera var ljudfilen ska sluta. Du kan även använda tangentbordets piltangenter för finliret. Man kan också ställa in Fade in och Fade out, men ska man transkribera intervjuer är det bäst att låta det vara.

Steg 3: Tryck på CUT. Vänta en stund på att den nya ljudfilen skapas. Det kan ta ett litet tag.

Steg 4: När den nya justerade ljudfilen är klar så kan du spara den till din hårddisk, eller på Google Drive/Dropbox.

Nu har du din nya ljudfil som är helt anpassad efter den sektion du vill transkribera eller få transkriberad, något som verkligen underlättar transkriberingen. Nu är det bara att sätta igång och skriva eller ladda upp filen till oss!

/Viktor Norlander

Transkribera med kortkommandon i Word

Transkribera med kortkommandon
Transkribera med kortkommandon i Word

Ett av våra mest effektiva verktyg för att hålla uppe vår skrivhastighet är att skapa kortkommandon i Word. Du hittar funktionen under Alternativ och språkkontroll. Motsvarande funktion finns även i Libre Office och Google drive.

Vi skapar två typer av kortkommandon. Dels de generella som förekommer i alla möjliga sammanhang. Istället för att skriva också så kan vi ha kortkommandot oxo. Det har visat sig att ord som organisation, samhället eller utbildning förekommer i många av våra projekt, oavsett ämnet. org, sam och utb är smidiga kommandon som ständigt sparar tid.

Kortkommandon för varje kund

Sen skapar vi kortkommandon som är specifika för varje projekt. Ibland får vi information från kunden om vanligt förekommande fraser, annars upptäcker vi själva vilka fraser som är vanligt förekommande i ett projekt eller i en enskild ljudfil. Om vi förstår att intervjun handlar om olika typer av glassar så kan vi tidigt lägga in kortkommandot ig för isglass och ss för strut. Om isglass och strut nämns 40 gånger vid transkribering av en intervju så innebär det kanske 40 gånger som vi slipper stanna upp och tappa flowet i skrivandet. Ibland kan det handla om långa och krångliga ord, då finns det ännu mera tid att vinna.

Varje transkriberare bygger upp sina egna kortkommandon. Men vi tipsar även våra kollegor om våra kommandon, både de generella kortkommandona och även de som är specifika för ett projekt.

När någon skrattar i våra intervjuer så skriver vi [skratt] för detta, och då använder vi oss av det innovativa kortkommandot haha.

/Oskar Jalkevik

Smarta sätt att skriva rätt ord

Just nu jobbar vi med en stor kund. Nästan alla våra resurser går till den kunden, men vi har också lyckats klämma in några andra kunder. Kunden i fråga är verksam inom en bransch med många (och långa) facktermer som är obekanta för oss. Hur ska vi då kunna leverera transkriptioner på ett effektivt sätt?

Tips och trix

För våra större projekt skapar vi en gemensam ordlista. När jag ramlar över ett ord som jag inte är säker på så letar jag efter det i vår ordlista. Om det inte finns där där så Googlar vi fram ordet och lägger in det under rätt kategori i ordlistan.

Med hjälp av sammanhanget och en gissning av vad som sägs så går det nästan alltid Googla fram namn, orter, förkortningar eller facktermer som är okända för dig. Genom att vi samlar orden tillsammans så sparar vi tid åt varandra och kan leverera bättre transkriberingar med högre effektivitet.

Funktioner i ordbehandlaren

Vissa facktermer är återkommande. I LibreOffice finns en automatisk funktion som hjälper till att skriva ut vanligt förekommande ord i ditt dokument. I Microsoft Word lägger vi själva in de vanliga facktermer som förekommer i kundens transkriptioner. Tänk dig att hela tiden kunna skriva gi istället för gruppintervjuer, ifall du jobbar med en stor mängd inspelat material där ordet gruppintervjuer förekommer ofta. Det spar tid, och det spar på fingrarna att skriva rätt.

/Oskar Jalkevik

Skriva ner en sång från YouTube

Imorgon firar en god vän till mig sin 30 års dag. En av sångerna till festens sånghäfte fanns inte nedskriven. Jag tog på mig att ordna det!

Sången var bara tre minuter lång så jag valde att skriva direkt från YouTube istället för att ladda ner den och läsa in i Expess Scribe, det program som vi normalt använder för transkribering. Jag öppnade YouTube på en skärm och Word på den andra.

Hur jag transkriberade sången

Första gången som jag lyssnade igenom sången så hann jag inte skriva ner allting. Det märks att jag är van vid att kunna stoppa, spola tillbaka och justera hastigheten när jag transkriberar. Andra gången spolade jag till de svåraste avsnitten där sången var lite snabbare. Innan jag gjorde en sista genomgång så korrigerade jag de stavfel som kom av bara farten när jag transkriberade  så snabbt jag kunde, men ändå inte hann skriva ner allting.

Till sist lyssnade jag igenom en sista gång och fyllde i på de fåtal ställen där det fattades lite text.

Imorgon är det fest!

/Oskar Jalkevik

Transkribering med pedal

När du använder en symaskin så trycker du ner foten på en pedal för att maskinen ska köra. Under tiden kan du använda båda händerna till att styra tyget och trycka på symaskinens knappar. När du vill att maskinen ska stanna så släpper du bara upp foten.

Vi använder denna transkriberingspedal från Olympus.
Vi använder den här pedalen från Olympus när vi transkriberar.

Det är lika enkelt att transkribera. Istället för att flytta händerna på tangentbordet för att ta paus, spola tillbaka eller ändra hastighet så använder vi oss av transkriberingspedaler med tre knappar. Det sparar dyrbar tid och minskar slitaget på våra händer när vi skriver ner allt som sägs i en intervju. Var och en väljer själv sina inställningar för pedalen.

Inställningar för transkriberingspedalen

Dessa inställningar har jag för min pedal:

 • Vänstra knappen snabbspolar framåt medan jag hör vart i ljudfilen jag är.
 • Mittenknappen spolar tillbaka ljudfilen 5 sekunder, perfekt när jag inte hinner med att transkribera eller inte hörde vad som sades.
 • Högra knappen startar och stoppar uppspelningen.

Ett annat sätt att programmera pedalen är precis som med en symaskin, när en knapp hålls ner så spelas ljudet upp och när du släpper pedalen så pausar uppspelningen.

/Oskar Jalkevik

Transkriberingstips – gör det själv

Transkribering kan vara tidsödande och tar värdefulla resurser som kan användas till annat, även om det i längden sparar tid. För den oerfarne kan transkribering vara tröttsamt och det är lätt att missa detaljer. Om du själv vill skriva ner det som sägs så finns det ett antal saker som är värda att tänka på, som gör det mycket lättare.

Transkriberingstips
 • Investera i ett bra tangentbord och ett par bra hörlurar. Det lönar sig.
 • Skaffa exempelvis programmet Express Scribe som är en kombinerad mediaspelare och ordbehandlare. Då slipper du alt-tabba mellan Word och Media player. I programmet kan du ställa in funktionstangenterna för att exempelvis göra paus, spola tillbaka några sekunder eller ändra uppspelningshastigheten.
 • Du kan ha Express Scribe i bakgrunden medan du skriver direkt i Word. Funktionstangenterna fungerar samtidigt som du kan använda Words funktioner för stavningskontroll och förkortningar.
 • Testa den kostnadsfria webbapplikationen www.otranscribe.com, en gratis webbapplikation som innehåller smarta funktion för smidig transkribering.
 • Testa dig fram vilken uppspelningshastighet som passar bäst för dig när du transkriberar.
 • Ord som är svåra att höra bör du lyssna på i normal hastighet. Om du fortfarande inte hör så Googla på det du tror dig höra.
 • Utveckla ett system med förkortningar. Det är enklare att skriva tkm istället för “totalkonsumtionsmodellen” om det ordet förekommer ofta i din  intervju.
 • När du är klar så lyssna igenom en gång till på normal hastighet för att dubbelkolla att du har skrivit ner allting rätt.
Vi hjälper dig med din transkription

Om du inte tror att du kommer hinna med att transkribera själv så är du förstås välkommen att kontakta oss! Om du inte vill transkribera själv och tycker att våra tjänster är för dyra så kan du istället testa att anlita exempelvis Transkribera Mera som har ett lägre pris.

Lycka till!

/Oskar Jalkevik